Nodava för företag

Nodava tar hand om ditt företags mat- och restavfall. Vilken entreprenör som ska ta hand om företagets verksamhetsavfall avgör du själv. Vissa typer av verksamhetsavfall kan du lämna till självkostnadspris på någon av Nodavas återvinningscentraler. På vissa verksamheter ställs särskilda krav när det gäller avlopp och de kan behöva installera fett- eller oljeavskiljare.
Här reder vi ut begreppen.

Två koncentrerade kockar arbetar i restaurangkök.

Nodavas uppdrag innebär ett ansvar att erbjuda hantering av avfall för privata hushåll. Som en service för företag, verksamheter och föreningar i våra kommuner tar återvinningscentralerna i Orsa, Idre, Särna och Älvdalen ändå emot mindre mängder av vissa typer av verksamhetsavfall, antingen kostnadsfritt eller till självkostnadspris. Ett företag är fritt att själv välja entreprenör för hantering av avfallet från verksamheten. Här nedanför kan du läsa mer om vilket avfall Nodava kan ta emot.

Mat- och restavfall eller verksamhetsavfall?

Företag i våra tre kommuner ska ha ett abonnemang hos Nodava för hämtning av mat- och restavfall. Mat- och restavfall sorteras i separata kärl på samma sätt som i ett privat hushåll och hämtas sedan av sopbilen. Däremot är företaget fritt att själv välja vilken entreprenör som ska ta hand om det övriga avfallet från själva verksamheten, verksamhetsavfallet. Verksamhetsavfallet ska sorteras enligt följande; avfall med producentansvar (returpapper, förpackningar av glas, metall, papper och plast), avfall till materialåtervinning, ej återvinningsbart avfall och farligt avfall. Här nedanför reder vi ut hur verksamhetsavfallet ska sorteras och var det ska lämnas. Här finns även information om vilka krav som ställs vid en installation av olje- eller fettavskiljare.

Olika typer av verksamhetsavfall och var det ska lämnas

Exempel på avfall:

 • Glasförpackningar, ofärgade och färgade.
 • Metallförpackningar, exempelvis konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler och lock, dryckesburkar utan pant, aluminiumfolie och aluminiumformar.
 • Pappersförpackningar, exempelvis sockerpåsar, pastapaket, mjölk- och juicepaket, skokartonger, toarullar och welpapp.
 • Plastförpackningar, exempelvis flaskor, burkar, dunkar och små hinkar, plastpåsar, refillpaket, köttfärstråg, frigolit, plasttuber, plastfolie och plastfilm.
 • Returpapper, exempelvis tidningar, tidskrifter, direktreklam, kvitton, pocketböcker och kontorspapper

Avfallet omfattas av producentansvar
Producentansvaret innebär att producenter som tillverkar en vara är skyldig att ta tillbaka avfallet och ordna insamlingsplatser där avfallet kan lämnas. Du som konsument är skyldig att sortera ut detta avfall. Alla avfallstyperna i listan ovanför omfattas av producentansvaret, med undantag av returpapper. Med start 2022 flyttades ansvaret för returpapper över från producenterna till kommunerna.

Här kan företag lämna förpackningar av glas, metall, papper, plast samt returpapper
Sedan 1 januari 2024 ansvarar Nodava för återvinningsstationerna som finns utplacerade i orterna. Återvinningsstationerna är bara till för de privata hushållens avfall. Nodava tillhandahåller även insamlingsbehållare på återvinningscentralerna i Orsa och Älvdalen där privata hushåll kan lämna förpackningar. Det är avgiftsfritt för privata hushåll att lämna avfall i begränsad mängd på våra återvinningsstationer på återvinningscentralerna i Orsa och Älvdalen. Företagen i Mora har möjlighet att lämna detta avfall på PreZeros återvinningscentral Myran. I Orsa och Älvdalen får företagen anlita en entreprenör som kan hämta detta avfall hos dem.

PreZero tar emot företagens avfall i Mora
Nodavas återvinningscentral i Mora (Vattumyren) tar inte emot något avfall från företag.
I Mora finns PreZeros återvinningsanläggning Myran för företag.

Att anlita entreprenör för hämtning vid fastighet
Istället för att ditt företag själv transporterar verksamhetsavfallet kan du ordna hämtning av avfallet vid företagets fastighet av en entreprenör på den fria marknaden. Länsstyrelsen har information om godkända transportörer och avfallsanläggningar. Du kan anlita valfri entreprenör för hämtning av avfall vid företagets fastighet, med undantag för hämtning av returpapper där särskilda regler gäller. Läs mer under rubriken "särskilt om returpapper" här nedanför.

Särskilt om returpapper
Från och med 2022 har kommunerna ansvar för returpappersavfall (jämfört med tidigare då det omfattades av producentansvaret). Som returpapper räknas till exempel tidningar, kontorspapper, reklamblad och broschyrer. Nodava har därför tecknat auktorisationsavtal med två företag för hämtning av returpapper. Verksamheter och företag är skyldiga att välja att anlita någon av dessa två företag för hämtning av returpapper, eftersom ingen annan får erbjuda sådana tjänster i Mora, Orsa eller Älvdalen. För kommunala verksamheter och bolag gäller särskilt avtal.

Auktoriserade företag för hämtning av returpapper:

PreZero Recycling AB, tfn 0250-297 60 e-post dalarna.se@prezero.com
STENA Recycling AB, tfn 010-445 60 40, e-post borlange@stenarecycling.se


Exempel på avfall:

 • Elektriska och elektroniska produkter
 • Däck (utan fälg)

Avfallet omfattas av producentansvar
Producentansvaret innebär att producenter som tillverkar en vara är skyldig att ta tillbaka avfallet och ordna insamlingsplatser där avfallet kan lämnas. Du som konsument är skyldig att sortera ut detta avfall.

Här kan företag lämna däck och elektriska produkter
Företag kan utan avgift lämna begränsade mängder däck och elektriska och elektroniska produkter på återvinningscentralerna i Orsa och Älvdalen. Företag i Mora kan lämna motsvarande avfall på PreZeros återvinningscentral Myran.

För att lämna elektroniska och elektriska produkter behöver du visa upp ett avlämningsintyg. Intyget finns att hämta på El-kretsens webbplats.

Transport av elavfall och återvinningsmaterial kräver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen, alternativt gäller anmälningsplikt. Företaget anlitar själv en valfri entreprenör, alternativt transporterar själv avfallet efter anmälan till Länsstyrelsen. Läs mer om vad som gäller på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida eller kontakta Miljökontoret i din kommun.

PreZero tar emot företagens avfall i Mora
Nodavas återvinningscentral i Mora (Vattumyren) tar inte emot något avfall från företag.
I Mora finns PreZeros återvinningsanläggning Myran för företag.

Anlita valfri entreprenör för hämtning vid fastighet
Istället för att ditt företag själv transporterar verksamhetsavfallet kan du ordna hämtning av avfallet vid företagets fastighet av valfri entreprenör. Länsstyrelsen har information om godkända transportörer och avfallsanläggningar.

Exempel på avfall som ska till återvinning eller materialåtervinning:

 • Lastpallar
 • Plast
 • Färgpatroner
 • Metallskrot
 • Gipsskivor
 • Frityrolja
 • Wellpapp

Här kan du lämna avfall till materialåtervinning
Nodavas återvinningscentraler i Orsa, Älvdalen, Idre och Särna tar emot avfall till materialåtervinning (lastpallar, plast, färgpatroner, gipsskivor och frityrolja) mot en avgift. Företagsbiljett gäller. Samma återvinningscentraler tar emot metallskrot, men för det debiteras ingen avgift.

Nodavas återvinningscentral i Mora (Vattumyren) tar inte emot något avfall från företag.
I Mora finns PreZeros återvinningsanläggning Myran för företag.

Anlita valfri entreprenör för hämtning vid fastighet
Istället för att ditt företag själv transporterar verksamhetsavfallet kan du ordna hämtning av avfallet vid företagets fastighet av valfri entreprenör. Länsstyrelsen har information om godkända transportörer och avfallsanläggningar.

Exempel på avfall som ej kan återvinnas:

 • Betong
 • Cement
 • Tegel
 • Lergods och keramik
 • Porslin
 • Speglar
 • Isolering

Här kan du lämna ej återvinningsbart avfall
Nodavas återvinningscentraler i Orsa, Älvdalen, Idre och Särna tar emot ej återvinningsbart avfall (betong, cement, tegel, lergods, keramik, porslin, glas, speglar, isolering) mot en avgift. Företagsbiljett gäller.

Nodavas återvinningscentral i Mora (Vattumyren) tar inte emot något avfall från företag.
I Mora finns PreZeros återvinningsanläggning Myran för företag.

Anlita valfri entreprenör för hämtning vid fastighet
Istället för att ditt företag själv transporterar verksamhetsavfallet kan du ordna hämtning av avfallet vid företagets fastighet av valfri entreprenör. Länsstyrelsen har information om godkända transportörer och avfallsanläggningar.

Exempel på farligt avfall:

 • Spillolja
 • Batterier och bilbatterier
 • Färg, lack och lim
 • Bekämpningsmedel
 • Kemikalier
 • Tryckimpregnerat trä
 • Asbest

Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt.

Här kan du lämna farligt avfall
Ingen av Nodavas återvinningscentraler tar emot farligt avfall från företag. Anlita valfri entreprenör för hantering av ditt farliga avfall. En verksamhetsutövare är skyldig att se till att den entreprenör som anlitas för att samla in, transportera, mellanlagra, återvinna eller bortskaffa farligt avfall har tillstånd hos Länsstyrelsen. Läs mer om vad som gäller på Länsstyrelsens webbplats eller kontakta kommunens Miljökontor. 

Ditt företags ansvar
Du som bedriver verksamhet där farligt avfall förekommer måste ha tillstånd och lyder under särskilda regler. Kontakta Länsstyrelsen för mer information.

Spårbarhet och rapportering av farligt avfall
Du som har ett företag eller en verksamhet måste lämna uppgifter om farligt avfall till ett avfallsregister (RIA-registret). Du gör det via en e-tjänst hos Naturvårdsverket. Kraven gäller alla företag och verksamheter som hanterar, samlar in, skickar, producerar, transporterar eller tar emot farligt avfall.

Anlita valfri entreprenör för hämtning vid fastighet
Istället för att ditt företag själv transporterar verksamhetsavfallet kan du ordna hämtning av avfallet vid företagets fastighet av valfri entreprenör. Länsstyrelsen har information om godkända transportörer och avfallsanläggningar.


Livsmedelsverksamhet, olja och fett


Storkök och restauranger ska ha fettavskiljare installerad för avloppsvatten.
Fettavskiljaren är till för att separera fett från vatten och hindra fettet från att komma ut i avloppssystemet. Överblivet fett som kan samlas upp, såsom stekfett eller frityrolja, ska samlas upp i särskilda kärl och lämnas för återvinning.

Det finns flera företag som erbjuder hantering av fettavfall. Ditt företag får ett kärl att hälla överblivet fett i, när kärlet är fullt hämtar avfallsentreprenören upp det hos dig och lämnar ett nytt tomt kärl. Av återvunnet fett kan nya produkter produceras, exempelvis stearinljus, tvål, tvättmedel, plast och gummi. Läs mer under rubriken "Om fettavskiljare och fettavfall för företag" här på sidan.

Matavfall sorteras i papperspåse
Från och med 1 januari 2021 är det inte längre tillåtet att använda bioplastpåsar för insamling av matavfall. Matavfall ska sorteras i papperspåse. Matavfall från våra kommuner blir biogas som kan användas som fordonsbränsle, det som blir kvar efter den processen används som biogödsel på åkrarna. Bioplastpåsar är gjorda för kompostering och fungerar inte i processen att framställa biogas.

Tänk på att:

 • Använd matavfallspåsar av papper, det finns olika storlekar att beställa.
 • Placera matavfallspåsen i valfri ventilerad behållare.
 • Samla matavfallspåsar i kärl som bör stå utomhus, alternativt inne i kylt soprum.


Hushållsavfall eller verksamhetsavfall?
Matavfall från livsmedelsverksamheters verksamhet räknas som verksamhetsavfall och ska hanteras av valfri avfallsentreprenör. Matavfall från exempelvis omklädningsrum och fikarum hos livsmedelsverksamheter kan räknas som hushållsavfall, det sorteras i de bruna matavfallskärlen som hämtas av Nodavas underentreprenör vid företagets fastighet.

Våra spillvattenledningar och reningsverk är konstruerade för att ta emot spillvatten (avloppsvatten) som har samma karaktär som ett hushålls spillvatten. Det innebär att vissa verksamheter delvis kan behöva rena sitt spillvatten innan det släpps ut till det kommunala ledningsnätet. Exempel på verksamheter som behöver rena sitt fetthaltiga spillvatten är restauranger och storkök. Det vanligaste sättet att rena fetthaltigt spillvatten är genom att installera en fettavskiljare.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren ansvarar för att spillvattnet som släpps ut från fastigheten till kommunala ledningar inte innehåller större mängder fett.
Läs mer i "Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet". , 586 kB.

Fettavskiljare

Fett som släpps ut i spillvattnet stelnar när vattentemperaturen sjunker och fastnar i ledningsnät, pumpstationer och reningsverk. Fettet orsakar stopp i ledningar vilket kan leda till bland annat översvämningar i fastigheter eller att orenat vatten släpps ut i sjöar och vattendrag.

Nodava tar hand om och renar spillvatten av hushållskaraktär. I de bestämmelser som gäller för användandet av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Mora, Orsa och Älvdalen (ABVA) föreskrivs att fastighetsägare/abonnent inte får släppa ut fett i större mängder. Fastighetsägaren ansvarar för sitt och sina eventuella hyresgästers utsläpp till ledningsnätet.
Läs mer i bestämmelserna.

Verksamheter som ska ha fettavskiljare

Där det finns en verksamhet som har en hög fetthalt i sitt spillvatten har fastighetsägaren skyldighet att rena sitt spillvatten från oönskade mängder fett. Nedan följer några exempel på verksamheter som ofta släpper ut större mängder fett.

 • Kök för servering av måltider. Till exempel värdshus, hotell, restaurang, skola, förskola, vägkrog, pizzeria, restaurangvagn, salladsbar och gatukök.
 • Anläggning för grillning, ugnsstekning, fritering eller stekning.
 • Storkök, mottagningskök och catering.
 • Charkuteri och rökeri.
 • Bageri och café.
 • Livsmedelsaffär med chark eller kycklinggrill.

Installation av fettavskiljare

För att installera en fettavskiljare, ta kontakt med en leverantör som kan installera en fettavskiljare som är godkänd enligt den svenska standarden SS-EN 1825. I god tid innan installationen ska du göra en anmälan till den bygglovsgivande förvaltningen i din kommun och en anmälan om ny fettavskiljare ska skickas till Nodava. Det finns krav vad gäller fettaskiljarens placering, konstruktion och dimensionering. Läs mer om det här , 173 kB..

Steg för steg - förenklat flöde inför installation

 1. Kontakta ett företag med VVS-kompetens och be dem om förslag på fettavskiljare som är tillverkade och dimensionerade enligt SS-EN 1825. Företaget hjälper dig med dimensionering av din fettavskiljare.
 2. Lämna in en anmälan till den bygglovsgivande förvaltningen i din kommun i god tid innan installation av din fettavskiljare.
  Blankett för ansökan om installation Mora och Orsa kommun
  Blankett för ansökan om installation Älvdalens kommun
 3. Skicka in blankett för anmälan om ny fettavskiljare till Nodava i god tid innan installation. Bifoga produktblad för vald fettavskiljare till din anmälan.
 4. Invänta startbesked från den bygglovsgivande förvaltningen i din kommun och klartecken från Nodava innan installationsarbetet börjar.
 5. Installera fettavskiljare enligt SS-EN 1825.

Drift och underhåll

För att fettavskiljaren ska bibehålla god funktion måste den tömmas och rengöras regelbundet. Nodava fastställer ett tömningsschema för alla fettavskiljare som är kopplade till det allmänna avloppsnätet. Ordinarie tömningsintervall är en gång i månaden, men glesare tömningar kan godkännas av Nodava. En tömningsjournal ska finnas tillgänglig i anslutning till fettavskiljaren och kunna visas upp vid inspektion. Efter tömning ska fettavskiljaren återfyllas med vatten vilket fastighetsägaren ansvarar för.

Fettavfall

Fettavskiljaren är endast avsedd för att avskilja fetthaltigt vatten. Överblivet fett som kan samlas upp, såsom stekfett eller frityrolja, ska samlas upp i särskilda kärl och lämnas för återvinning.

Flera företag erbjuder fetthantering, du får ett kärl att hälla överblivet fett i som företaget sen hämtar och byter ut när det är fullt. Av återvunnet fett kan nya produkter produceras, exempelvis stearinljus, tvål, tvättmedel, plast och gummi.

Vissa verksamheter är skyldiga att installera oljeavskiljare. En oljeavskiljare ska installeras där det finns risk för att olja tillförs spill- eller dagvattnet. Olja ska avskiljas ur spill- och dagvattnet för att det redan vid små mängder kan orsaka skador som kan ge både kort- och långsiktiga effekter på våra reningsverk och vattenmiljöer. Dagvatten (regnvatten) som tillförs de kommunala ledningarna släpps dessutom direkt ut i våra vattendrag.

Installera oljeavskiljare

Oljeavskiljaren ska utformas, dimensioneras och installeras enligt den svenska standarden SS-EN 858. Dimensioneringen görs utifrån verksamhetens/lokalens vattenflöde. Kontakta en VVS-firma för hjälp med dimensionering.

Steg för steg - förenklat flöde inför installation

 1. Kontakta ett företag med VVS-kompetens för att få hjälp med dimensionering och val av oljeavskiljare.
 2. Lämna in en anmälan till den bygglovsgivande förvaltningen i din kommun i god tid innan installation av din oljeavskiljare.
  Blankett för ansökan om installation Mora och Orsa kommun
  Blankett för ansökan om installation Älvdalens kommun
 3. Invänta startbesked från den bygglovsgivande förvaltningen i din kommun innan installationsarbeten påbörjas.
 4. Installera oljeavskiljaren enligt SS-EN 858.

Avskiljaren ska regelbundet tillses, tömmas och rengöras efter behov. Anlita en ackrediterad tömningsentreprenör som hanterar slam- och oljeavskiljaravfall.

Oljeavfall

Även om du har en oljeavskiljare så är det inte tillåtet att hälla ut olja i avloppet. Avskiljaren är ingen reningsanläggning utan är endast till för att avskilja olja ur oljehaltigt vatten. Spillolja sorteras som farligt avfall, läs mer under rubriken "Farligt avfall" här på sidan.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren ansvarar för att spill- och dagvattnet som släpps ut från fastigheten till kommunala ledningar och diken inte innehåller större mängder olja eller andra oönskade ämnen. Läs mer i Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten för industrier och andra verksamheter. , 1 MB.


Nodavas återvinningscentraler

Om du som företag planerar att besöka någon av våra återvinningscentraler, förbered dig gärna genom att läsa igenom informationen här på sidan. Här finns svar på vilket avfall du kan lämna på återvinningscentralen, vilka dokument som behövs och när du behöver betala för det du lämnar.

Företag som lämnar verksamhetsavfall på återvinningscentralerna i Orsa, Idre, Särna och Älvdalen behöver köpa en "företagsbiljett". Läs mer under rubriken "Företagsbiljett".

När du besöker återvinningscentralen, tänk på att;

 • Personbil med släp, pickup och liten lastbil får ha en maxvikt på 3,5 ton.
 • Större mängder (tex container eller stor lastbil) behöver företaget transportera till en annan avfallsanläggning.
 • Det är inte tillåtet att besöka återvinningscentralen med traktor, hjullastare, skogsmaskin eller liknande.
 • Länsstyrelsen har information om godkända transportörer och avfallsanläggningar.

Läs mer om öppettider och annat på sidan "Våra återvinningscentraler".

Nodavas uppdrag innebär ett ansvar att erbjuda hantering av avfall för privata hushåll. Som en service för företag, verksamheter och föreningar i våra kommuner tar återvinningscentralerna i Orsa, Idre, Särna och Älvdalen ändå emot mindre mängder av vissa typer av verksamhetsavfall, till självkostnadspris. Företag behöver därför köpa en företagsbiljett för att lämna verksamhetsavfall på återvinningscentralen. Företagsbiljetterna kostar 500 kronor exkl. moms/kubikmeter och täcker kostnaden för hantering, transporter, behandling och skatter av det verksamhetsavfall som lämnas.

Prislista för avlämning Orsa och Älvdalen , 89 kB.

Beställa företagsbiljetter
Företagsbiljetter beställer du via vår e-tjänst. Biljetterna skickar vi sedan tillsammans med faktura med post till den adress du angivit på beställningsblanketten.

Att använda biljetten
När du kommer till återvinningscentralen, lämna antal biljetter motsvarande mängden verksamhetsavfall till mottagningspersonalen innan du börjar lasta av. Verksamhetsavfallet måsta vara sorterat, vi tar inte emot något osorterat avfall. Har du glömt biljett när du kommer till återvinningscentralen kan du beställa dem där.
Information om andra aktörer

PreZeros återvinningsanläggning Myran 
Svensk däckåtervinning
Jordbruksplast

Auktoriserade företag för hämtning av returpapper:
Prezero Recycling AB, tfn 0250-297 60 e-post dalarna.se@prezero.com
STENA Recycling AB, tfn 010-445 60 40, e-post borlange@stenarecycling.seSaknar du något?

Hjälp oss att hjälpa dig- hör gärna av dig till oss om du saknar någon information.

Senast uppdaterad: 14 mars 2024