Våra återvinningscentraler

En stor del källsortering kan ske hemma! Mat- och restavfall hämtas av sopbilen och det du själv ska källsortera lämnar du på en lokal återvinningsstation. Allt annat hör hemma på en återvinningscentral. Det går också bra att lämna saker som går att återanvända och återbruka. För privatpersoner ingår det i avfallsabonnemanget att lämna avfall på återvinningscentralen, för företag gäller särskilda villkor.

Besökare på återvinningscentralen ska lasta ut avfall.


Planera ditt besök

På återvinningscentralen kan hushåll kostnadsfritt lämna olika sorters avfall. Förbered dig inför ditt besök med hjälp av informationen på den här sidan om vilket avfall du kan lämna var, orienteringskartor och aktuella öppettider. Om du behöver hjälp, kontakta Kundservice eller fråga personalen på återvinningscentralen. Om du är företagare, läs mer på sidan "För företag".

Sortera sakerna hemma och lasta därefter så blir det lättare på återvinningscentralen. Titta på våra orienteringskartor innan besöket så kan du lägga avfallet i ordning för att underlätta.

 • Grovavfall (inklusive invasiva växter)*
 • Träavfall rent
 • Träavfall behandlat (t.ex. spånskivor, plywood)
 • Träavfall tryckimpregnerat
 • Ris och grenar
 • Betong
 • Tegelpannor
 • Soffor och sängar
 • Aska (askan ska ha stått minst 7 dagar. Påsar eller hinkar får inte slängas med askan)
 • Latrintunnor
 • Återbruk
 • Well
 • Bilbatterier
 • Kabel
 • Kyl och frys
 • Trädgårdsavfall
 • Metallskrot
 • Vitvaror
 • Elavfall
 • Textilier
 • Fönster
 • Däck, både med och utan fälg
 • Gips (gips med kakel går tyvärr inte att återvinna, det ska sorteras som ej återvinningsbart)
 • Fett & frityr (lämnas i mottagningsrummet för Farligt avfall)
 • Grovplats (hårdplast som inte är förpackning och som inte innehåller glasfiber eller metall)
 • Asbest (endast mindre mängder) skall vara väl förpackad, dvs inplastad och förseglad med tejp, enligt AFS2006:01-Asbest. Större mängder (tex hela fasader eller tak) kontakta valfri avfallsentreprenör.
 • Farligt avfall (kemikalier, målarfärg, spillolja, kanyler och sprutor**)

*Invasiva växter ska hanteras enligt följande: Dra upp växterna med rötterna, lägg växtdelarna i plastsäck och förslut den väl. Transporterar du plastsäckarna på ett öppet släp, var noga med att säckarna är hela och väl förslutna för att förhindra att växtdelar och frön blåser av släpet och sprids. Lämna plastsäckarna på återvinningscentralen i fraktionen för brännbart/energiåtervinning. För mer information: Naturårdsverket och Länsstyrelsen Dalarna.

**Kanyler och sprutor. Vårdgivare eller företag är själv ansvariga för en säker hantering av detta avfall och att det hämtas av transportörer som får transportera sådant avfall. Sprutor och kanyler ska av säkerhetsskäl hanteras som smittförande avfall och stoppas i gul säkerhetsburk. Du kan hämta säkerhetsburkar och safe clip och lämna in fulla säkerhetsburkar på våra återvinningscentraler (ta kontakt med personal på plats), eller på något av de apotek som Nodava samarbetar med; Apoteket Bävern (lasarettet) Mora, Apoteket Hjärtat (Ica Maxi) Mora, Apoteket Hjärtat Orsa, Apoteket Björnen Älvdalen).


Läs mer om att sortera avfall hemma

Mora ÅVC: Vattumyrsvägen 1

Orsa ÅVC: Inlandsvägen 160

Älvdalen ÅVC: Tennvägen 30

Särna ÅVC: Stuttvägen

Idre ÅVC: Dalsbovägen 10

Om du inte kan frakta grovavfall till återvinningscentralen själv, finns möjlighet att få det hämtat vid din fastighet mot betalning. Kontakta Nodavas Kundservice för mer information.Återanvändning och återbruk

På våra återvinningcentraler kan du lämna in saker för återbruk. Nodava samarbetar med flera olika aktörer som kommer och hämtar saker och säljer i sina secondhandbutiker. Låt sakerna cirkulera och få nytt liv, det vinner alla på!Är du företagare?

Om du är företagare och ska lämna avfall gäller särskilda regler.
Läs mer om avfall för företagare på vår företagssida.

Senast uppdaterad: 21 februari 2023