Dricksvatten i kris

Hur förberedd är du för en situation utan vatten i kranen? Vem har ansvar och var finns information i händelse av en kris? På den här sidan finns svar på flera frågor om hur du kan förbereda dig och vart du vänder dig om det uppstår en kris som påverkar dricksvattendistributionen.

Hand som håller vattenglas och en kanna med vatten.

Nödvattenplan förtydligar prioriteringar

På uppdrag av Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har Nodava tagit fram en nödvattenplan. Nödvattenplanen förtydligar ansvar, roller och vilka prioriteringar kommunerna och Nodava kommer att göra i en kris då dricksvattenleveransen är påverkad eller slås ut.

Enligt nödvattenplanen kommer samhällsviktiga verksamheter att prioriteras i en kris. Det kan handla om äldreomsorg, vård, förskola och räddningstjänst. Privatpersoner, företagare, djurhållare och vattenledningsföreningar i kommunerna behöver informera sig om det egna ansvaret och se över sin egen beredskap.

Vilket är mitt ansvar?

Eftersom samhällsviktiga verksamheter prioriteras i en kris behöver du som privatperson, företagare eller djurhållare ha en egen beredskap för att klara av ett längre uppehåll utan vatten. Du behöver till exempel säkerställa att du kan hämta vatten från en dricksvattentank om det skulle behövas, genom att ha plastdunkar avsedda för dricksvatten hemma.

På krisinformation.se kan du läsa mer om och hålla dig uppdaterad om vattenläget. Här finns också information om hur du som har egen brunn kan hålla koll på vattentillgången.

Vatten behövs till både dryck och matlagning. I ett läge utan fungerande vattendistribution kan det vara bra att ha vatten i reserv hemma.

Ett bra tips är därför att alltid ha plastdunkar med upptappat vatten i, använd dunkar avsedda för dricksvatten och förvara dunkarna mörkt och svalt. Gränsen för hur länge det går att förvara dricksvatten har mer med lukten och smaken att göra än med risk för sjukdom. Om du är osäker på vattnets kvalitet kan du koka det, tänk på att du behöver kunna koka vattnet även utan el. Ett annat tips är att frysa dricksvatten i plastflaskor. De fungerar både som reservdricksvatten och som kylklamp vid strömavbrott. Kom ihåg att inte fylla flaskorna helt, då kan de spricka när de fryser.

Om du blir utan vatten i kranen, räkna med att du behöver skaffa cirka 3-5 liter per person och dygn på annat sätt. Tänk på att husdjur också behöver vatten.

Bra att ha hemma:

  • Dunkar, gärna med tappkran*
  • Flaskor
  • Hinkar med lock
  • PET-flaskor att frysa vatten i (fyll inte ända upp, då spricker flaskan)
  • Mineralvatten
  • Kokmöjlighet

*Vid långvariga strömavbrott eller vattenbrist behöver du ha rena vattendunkar för att kunna hämta vatten på kommunens trygghetspunkter eller annan anvisad plats.

Om din fastighet är ansluten till det kommunala VA-nätet kan du vända dig till Nodava i en situation där du är utan vatten. Om du tillhör en vattenförening är det vattenföreningen eller motsvarande du ska vända dig till, vattenföreningen bör ha en egen plan för att hantera avbrott i vattenleveransen.

Trygghetspunkter är fysiska platser, dit du som befinner dig i en kommun kan vända dig vid händelser som till exempel längre avbrott i el- eller vattenleveransen. Vid en kris ansvarar kommunen för information till de personer som befinner sig inom kommunen. Om de ordinarie kommunikationskanalerna inte fungerar kan det vara via en trygghetspunkt du får information och hjälp .

Organisationen kring trygghetspunkter ser olika ut i Mora, Orsa och Älvdalens kommun. På respektive kommuns hemsida kan du läsa mer om hur krisberedskapen är organiserad i din kommun.

Mora kommun
Orsa kommun
Älvdalens kommun

Vill du veta mer?


På Myndigheten för sammhällsskydd och beredskaps hemsida kan du läsa mer om tillgång till vatten i kris.

På Livsmedelsverkets hemsida kan du bland annat läsa mer om hur du kan förbereda dig för en kris och hur du förvarar vatten.

Läs mer om Nodavas uppdrag och organisation.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023