Dricksvatten

Varje vatten är unikt och dess sammansättning beror på markens innehåll av salter och mineraler. Eftersom dricksvatten är klassat som ett livsmedel, ställs höga krav på vattnets kvalitet. Läs mer om vattenkvalitet, dricksvatten i kris och hur vattenskyddsområden säkrar vattentillgången nu och i framtiden.

Siluett av barn med vattenkåsa vid sjökant..


Läs mer om hur du kan förbereda dig för en krissituation utan fungerande vattendistribution, om dricksvattnets kvalitet och hur vi skyddar tillgången till rent vatten nu och i framtiden.

Vad vill du veta mer om?

Senast uppdaterad: 21 februari 2023