Nytt vattenverk i Sågbäcken (Älvdalen)

På uppdrag av Älvdalen vatten och avfall AB bygger Nodava AB ett nytt vattenverk med ny processutrustning för att förbättra vattenkvaliteten ytterligare och kunna leverera dricksvatten även till Lövåsen.

Foto av skopan på grävskopa.

Vad vi gör

Nodava AB bygger ett nytt vattenverk med ny processutrustning för att förbättra vattenkvaliteten ytterligare och höja kapaciteten ut på nätet. Dagens vattenverk levererar vatten till Sågbäcken och Björnliden, det nya verket kommer att försörja även Lövåsen med dricksvatten. Arbetet har påbörjats och beräknas vara färdigt under våren 2023.

Så påverkas du

I samband med byggarbetet kommer det bli ökad trafik av tunga fordon i området.

Driftstörningar i vattenleveranserna kan förekomma under byggprocessen. Vid driftstopp kommer du som boende att få information i förväg. Vid oplanerade, akuta driftstopp informerar vi på förstasidan på Nodavas hemsida under rubriken ”driftinformation” snarast möjligt.

På den här sidan uppdaterar vi övriga händelser i projektet vid behov.

När vattnet varit avstängt eller när vi gjort omkopplingar i nätet kan vattnet bli lite grumligt. Om vattnet är grumligt, spola ur kranen tills vattnet är klart och fint igen. I vissa fall kan du bli tvungen att lossa silen i kranpipen och skölja rent den.

Vi hoppas på ditt tålamod under byggprocessen.

Om du har frågor

Om du har specifika frågor om projektet är du välkommen att kontakta projektledare
Leif Stunis (Structor Projektledning Dalarna AB ) 010-130 12 93.

Senast uppdaterad: 4 oktober 2022