Slam och latrin

Fastigheter som inte är anslutna till kommunalt avlopp har en enskild avloppsanläggning. Med enskilt avlopp menas slamavskiljare, sluten tank eller minireningsverk. Fastighetsägare med enskild avloppsanläggning är skyldiga att ha abonnemang för tömning av slam.
Vill du få en avisering när det är dags för nästa slamtömning hemma hos dig? Registrera dina kontaktuppgifter så får du en påminnelse i förväg.

Blå slambil i bostadsområde.

Förbered inför slamtömningen

Inför slamtömningen behöver du förbereda och kontrollera att slambilen kommer fram.
Slambilen behöver 4 meter i bredd och 4,5 meter i höjd på en hinderfri och farbar väg, med full bärighet för 25 ton. Den behöver också kunna komma nära anläggningen. För ny anläggning gäller max 10 m från uppställningsplats. Att dra slang upp till 25 meter ingår i tömningsavgiften, behöver den dras längre debiteras extra slanglängd per meter enligt taxa.

Kontakta Nodavas Kundservice för att ta reda på när din brunn eller tank ska tömmas, eller om du har behov av extra tömning.

  • Brunnar med WC ska tömmas minst en gång per år.
  • BDT-anläggningar (bad, disk och tvätt) ska tömmas minst varannat år.
  • Slutna tankar ska tömmas minst vart tredje år.

Vid behov av akut tömning efter kontorstid, kontakta PreZero på journummer
070-369 17 27.

  • Röj ordentligt ända fram till brunnslocket.
  • Lossa muttrar som rostat fast och lås upp eventuella kättingar över brunnslocket.
  • Ta bort till exempel blomkrukor från locket.
  • Markera ut tydligt var brunnen är, med exempelvis en vimpel.
  • Se till att vägen fram till brunnen är farbar, om inte kontakta vår Kundservice.

Bli aviserad via sms eller e-post innan tömning

Har du enskild brunn eller sluten tank och vill ha en avisering i förväg innan slambilen kommer nästa gång? Registrera i så fall dina kontaktuppgifter här nedanför. Några veckor innan nästa tömning kommer en avisering antingen som SMS eller som e-post, beroende på vad du valt. Om du väljer både SMS och e-post kommer aviseringen via e-post.

Tjänsten innebär att du får meddelanden via SMS eller e-post när det börjar bli dags för slamtömning på din fastighet och sedan en bekräftelse när anläggningen är tömd.

Registrera dina kontaktuppgifter för att få avisering

Du behöver själv hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade. Vi skickar bara aviseringar inom Sverige. Om du har flera enskilda avloppsanläggningar får du separata aviseringar för varje anläggning.


Latrin från torrdass

Är du fritidshusägare och vill bli av med din latrin finns latrinkärl att köpa på återvinningscentralerna. När latrinkärlet är fyllt lämnar du tillbaka det till återvinningscentralen. I priset ingår behandling av latrinen. Latrin kan även komposteras
i godkänd behållare.


Kommunen hanterar tillsyn

Kommunens Miljöenhet hanterar tillsyn på enskilda och slutna brunnar . Där kan du också få råd och anvisningar om vilka krav som ställs på den enskilda avloppsanläggningen i det område där du bor.

Akut slamtömning

Vid behov av akut slamtömning utanför Nodavas öppettider,
kontakta PreZero. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Senast uppdaterad: 6 oktober 2023