Avlopp och rening

Nodava renar spillvattnet från det allmäna VA-nätet i reningsanläggningar innan det släpps ut i vattendragen. Fastigheter som inte är anslutna till kommunalt avlopp har en enskild avloppsanläggning och abonnemang för tömning av slam. På den här sidan finns mer information om slam- och latrinhantering och vad du kan göra för att minska stopp i avloppsnätet.

Interiörbild från reningsverk.


Läs mer om vad som egentligen hör hemma i avloppet och vad som inte gör det, och hur slam och latrin hanteras.

Vad vill du veta mer om?

Senast uppdaterad: 20 februari 2023