Personuppgiftsbehandling (GDPR)

För att vi på Nodava ska kunna leverera våra tjänster för vatten, avlopp och avfall till dig som kund behöver vi hantera dina personuppgifter. Vi hanterar alla personuppgifter enligt EUs dataskyddsförordning (GDPR).
Du som kund har rätt till insyn i hur vi hanterar dina personuppgifter.

Illustration med blått hänglås med text GDPR.


Hur Nodava använder personuppgifter

Nodava och dess ägarbolag behandlar dina personuppgifter för att kunna leverera dricksvatten, hantera dagvatten, rena avloppsvatten och ta hand om hushållsavfall. Behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning och med stöd av rättslig förpliktelse, uppfylla avtal och allmänt intresse. Nodava är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i ägarbolagen.

Vilka rättigheter har du som är kund hos Nodavas ägarbolag?

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i vår verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande är du välkommen att höra av dig med en begäran att få uppgiften rättad. Du kan också ha rätt att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig, samt rätt att få dina personuppgifter raderade. Om du anser att Nodava hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Du är välkommen att kontakta vår Kundservice om du har frågor eller vill göra en anmälan.

Vill du veta mer?

Läs mer om hur Nodava AB och dess ägarbolag Moravatten AB, Orsa Vatten och Avfall AB samt Älvdalen Vatten och Avfall AB behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsbehandling för VA- och avfallstjänster , 156 kB.

Senast uppdaterad: 25 november 2021