Vattenmätare

De flesta hushåll har en vattenmätare installerad. Den mäter fastighetens vattenförbrukning och blir underlag för den rörliga delen i din faktura. Det finns huvudsakligen två olika typer av vattenmätare. Skillnaden mellan de två mätarna är framförallt att den äldre behöver läsas av manuellt, medan den nya är fjärravläst.

Fotografi på vattenmätare.


Två typer av vattenmätare

I Orsa och Älvdalen finns den typen av vattenmätare som behöver läsas av manuellt, en så kallad vinghjulsmätare. I Mora genomför vi ett projekt där vi succesivt byter ut vinghjulsmätarna som läses av manuellt, mot nya fjärravlästa ultraljudsmätare. I Mora finns alltså både vinghjulsmätare med manuell avläsning och ultraljudsmätare med fjärravläsning i drift.

 

Fakta om vattenmätaren

Mätarens nummer (identifikation) står på mässingsringen. Det är det nummer som identifierar i vilken fastighet mätaren är installerad, fabrikationstyp och vilket flöde (storlek) mätaren kan ge. Det svarta kugghjulet snurrar så fort vattnet används. Räkneverket i mätaren visar mätarens ställning i antalet kubikmeter. De små visarna, visar från vänster till höger antalet deciliter, liter, 10 liter, 100 liter och så vidare.

Läsa av vattenmätaren

En gång per år behöver du läsa av din vattenmätare, då skickar vi ut ett avläsningskort till dig. Läs av mätaren från vänster till höger. När du läser av din mätare ska du bara redovisa
antalet kubikmeter. Avläsningen behöver du göra för att vi ska kunna fakturera dig för din faktiska årsförbrukning. Avläsningen kan innebära antingen en högre eller lägre avgift på följande faktura. Tidigare debiteringar under året har gjorts efter en beräknad årsförbrukning, som bygger på föregående års faktiska förbrukning.

Du kan rapportera in mätarställningen på olika sätt, i brevet med avläsningskortet vi skickar till dig finns information samt ett användarnamn och lösenord, som du behöver om du vill rapportera digitalt istället för på papper.

I Mora kommun pågår ett projekt som går ut på att succesivt byta ut de äldre vinghjulsmätarna mot nya fjärravlästa ultraljudsmätare. I Mora finns alltså både de äldre vinghjulsmätarna och de nya ultraljudsmätarna i drift.

När är det dags att byta och vem betalar?

Du som bor i Mora kommer att bli kontaktad i god tid innan det är dags att byta ut din vinghjulsmätare. Nodava står för kostnaden av både vattenmätare och installation av mätaren när det blir dags. Du som fastighetsägare behöver ombesörja och bekosta det som behövs för att sätta upp mätaren och koppla ihop med den övriga utrustningen, bland annat konsol till vattenmätaren, ventiler och ledningar inne i fastigheten.

Vattenmätarens placering

När du ska välja var du ska placera din vattenmätare i ditt hus är det viktigt att du väljer en frysskyddad plats. Mätaren får absolut inte utsättas för frysrisk, därför rekommenderar vi att du placerar mätaren inomhus. Utrymmet bör tåla vattenspill samt vara ventilerat för att undvika fukt och mögelskador. Ultraljusmätaren bör placeras vågrätt. Mätaren bör monteras i en fast förankrad mätarkonsol och ska förses med avstängningsventiler och kontrollerbart återströmningsskydd.

Mätaren får inte heller blockeras, tänk därför på att inte placera den bakom en diskbänk eller liknande. Om mätarplatsen ska byggas in ska det vara i ett mätarskåp som har blivit godkänt av Nodava. Mätarplatsen behöver godkännas av vår personal vid installation av mätare. Blir inte mätarplatsen godkänd kan vi tyvärr inte sätta upp någon vattenmätare.

Måtten som anges på bilden ska följas vid nybyggnation. Vid befintlig byggnation ska måtten uppfyllas så långt som möjligt. Alla mått anges i millimeter.

Illustration med mått på hur mätaren ska placeras.

Såhär går det till

Nodava genomför ett projekt där vi succesivt byter ut vattenmätarna i Mora kommun till fjärravlästa mätare. Projektet kommer fortsätta under hela 2022 och 2023. Bytet av mätare innebär att du framöver inte kommer att behöva läsa av och lämna in mätarställningen manuellt, istället kommer vi att hämta in mätvärden några gånger per år via en inbyggd radiosändare.

Ungefär 1-2 veckor innan det börjar bli dags för byte i din fastighet kommer du få ett brev hemskickat i din brevlåda med information om vattenmätarbytet. Du får också information om en dag och tid som är bokad för ditt byte. Mätarbytet tar cirka en timme. Om den bokade tiden inte skulle passa, hör av dig till Nodava snarast. Skulle vi besöka dig utan att få åtkomst till vattenmätaren för att genomföra bytet tar vi ta ut en avgift enligt gällande taxa för ett uteblivet besök.

Kontrollera din mätarplats inför bytet

Inför vattenmätarbytet är det viktigt att du säkerställer att vattenmätarplatsen uppfyller kraven i punkterna nedan.

  • Det ska finnas fungerande avstängningsventiler på båda sidor av vattenmätaren. Ventilerna ska gå lätt att manövrera och stänga helt. Om någon av ventilerna inte kan stängas helt så ska de bytas ut innan mätarbytet.
  • Mätaren bör monteras i en mätarkonsol som är horisontell och fast förankrad, har en skjutbar koppling, avstängningsventiler på båda sidor samt ett kontrollerbart återströmningsskydd. Konsol, koppling, avstängningsventil och återströmningsskydd ska finnas på plats innan Nodava kan byta vattenmätare.
  • Mätarplatsen får inte blockeras. Om mätarplatsen ska byggas in ska det vara i ett mätarskåp som blivit godkänt av Nodava.
  • Mätare och ventiler ska vara lätta att komma åt med verktyg och det är bra om det får plats en hink under mätaren då det alltid rinner ut lite vatten vid ett mätarbyte.
  • Mätarplatsen ska vara väl upplyst

Om du upptäcker att din mätarplats inte uppfyller kraven, kontakta en VVS-installatör. När din VVS-installatör besökt dig för att kontrollera vad som behöver åtgärdas, kontaktar installatören i sin tur Nodava för att boka en tid då vi kan stänga av vattnet i gatan. När vi stänger av vattnet i gatan gör din VVS-installatör ett andra besök hos dig för att åtgärda bristerna på mätarplatsen. Därefter är din mätarplats godkänd inför vattenmätarbytet och du kan återkoppla till Nodava för att boka en ny tid för mätarbytet.


Flödesschema vattenmätarbyte.

Vill du veta mer?

Senast uppdaterad: 13 mars 2024