Gräva på egen tomt

På den här sidan får du information om vad du bör tänka på inför grävarbeten på din fastighet. VA-ledningar på din fastighet är i regel ditt ansvar - men Nodava hjälper gärna till med utvisning av allmänna
VA-ledningar. Webbtjänsten Ledningskollen kan hjälpa dig hitta el- och fiberkablar.

Grävmaskin gräver.

Kontakta Nodava

Kontakta Nodava när du planerar grävarbeten på din fastighet för samordning och kontroll av din VA-anslutning. Om Nodava redan planerar en åtgärd på din fastighet kan det med fördel koordineras med grävarbeten du själv planerar att utföra.

Använd ledningskollen

Det är viktigt att du tar reda på vad som finns i marken där du planerar att gräva. Ledningskollen är en gratis webbtjänst som ger dig information om nedgrävda ledningar på din fastighet. Via Ledningskollen får du ledningsanvisningar om olika ledningar, även el och fiber. Var dock uppmärksam på att Ledningskollen inte garanterar att alla ledningar visas.

Gräver du för att installera VA? Anmäl till kommunen!

Ändring av din fastighets VA-installation är anmälningspliktig. Det betyder att du behöver anmäla din åtgärd till kommunen innan du börjar gräva. Om VA-installation är en del av en bredare bygglovsansökan behöver du inte göra en separat anmälan.

Senast uppdaterad: 20 februari 2023