Ansluta till kommunalt VA

Vill du ansluta till kommunalt VA? Du som har en fastighet som ligger inom verksamhetsområdet för kommunens vatten- och avloppsnät har rätt att ansluta din fastighet till det kommunala nätet. Du ansöker i samband med en bygglovsansökan eller bygganmälan hos kommunen, eller i förväg direkt hos Nodava.

Medarbetare arbetar med ledningar i sandgrop.

Vem kan ansluta till kommunens vatten och avloppsnät?

Om din fastighet ligger inom verksamhetsområdet för kommunens vatten- och avloppsanläggningar, har du rätt att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet (VA-nätet). Det kan finnas möjlighet att ansluta din fastighet även om den ligger utanför verksamhetsområdet.

För att veta om det är möjligt att ansluta din fastighet, fyll i blanketten "Ansökan om anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät" och skicka den till Nodava. När vi har fått din ansökan undersöker vi förutsättningarna för att ansluta din fastighet. I vårt svar på din ansökan får du veta om det är möjligt att ansluta din fastighet, vad det kommer att kosta dig och ungefär hur lång tid vi uppskattar att det tar innan det kan vara klart.

Att göra en ansökan hos Nodava om att ansluta till VA-nätet är kostnadsfritt och innebär inget bindande. När du har fått svar på din ansökan och vet förutsättningarna för att ansluta, har du ett underlag för att besluta om du vill gå vidare med en ansökan om bygglov eller bygganmälan hos kommunen.

Om du istället väljer att göra en ansökan om bygglov eller bygganmälan till kommunen före du ansökt om anslutning hos Nodava, kommer din bygglovsansökan eller bygganmälan att skickas på remiss till Nodava, för besked ifall det är möjligt att ansluta den aktuella fastigheten. Om Nodavas remissvar säger att det inte är möjligt att ansluta till det kommunala VA-nätet, kan din bygglovsansökan eller bygganmälan hos kommunen ändå innebära en kostnad för dig. Vi rekommenderar därför att du gör ansökan hos Nodava först.

Ansökan om att ansluta till kommunala VA-nätet , 192 kB.

Om du valt att göra en ansökan om bygglov eller en bygganmälan hos kommunen, kommer din ansökan eller anmälan att skickas på remiss till Nodava. Om Nodavas svar är att du har rätt till, eller att det finns möjlighet att ansluta din fastighet till det kommunala VA-nätet och om din bygglovsansökan eller bygganmälan beviljas av kommunen, kommer Nodava att bygga ut och meddela en förbindelsepunkt till din fastighet. En förbindelsepunkt är den punkt där ledningarna från din fastighet ansluts till det kommunala nätet. Denna punkt utgör även gränsen mellan fastighetsägarens och Nodavas ansvarsområde. När förbindelsepunkten är utbyggd är du som fastighetsägare avgiftsskyldig enligt gällande VA-taxa. Det är alltså bara i samband med bygglovsansökan eller bygganmälan som din ansökan om att ansluta till det kommunala VA-nätet blir juridiskt bindande.

Om din fastighet ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt VA har du rätt att ansluta din fastighet till nätet. Om du av någon anledning inte vill ansluta din fastighet, måste den anläggning som ska användas istället hålla minst samma miljöstandard som den kommunala VA-anläggningen. Det är du som fastighetsägare som behöver bevisa att fastigheten inte behöver kommunalt VA.

Det kan finnas möjlighet för dig att ansluta till det kommunala VA-nätet även om din fastighet inte ligger inom verksamhetsområdet.

Nedan finns länkar till Stadsbyggnadsförvaltningenen i Mora Orsa respektive Älvdalens Samhällsbyggnadsavdelning där du kan ansöka om bygglov eller göra bygganmälan.

Bygglov Mora och Orsa kommun
Bygglov Älvdalens kommun

Bygganmälan Mora och Orsa kommun
Bygganmälan Älvdalens kommun


Vill du veta mer?

I vår broschyr "Ansluta till kommunalt VA , 939 kB." har vi samlat information om hur det går till när du ska ansluta till kommunalt VA i Mora, Orsa eller Älvdalen.

Broschyren Bygga nytt eller bygga om ger dig samlad information och goda råd från
VA-branschorganisationer om vad du bör tänka på om du ska installera kommunalt VA.

Senast uppdaterad: 4 januari 2024