Utbyggnad VA Utanmyra och Lilla Rothagen (Mora)

Nodava (Moravatten) planerar att bygga ut kommunala vatten- och spillvattenledningar till byn Utanmyra och Lilla Rothagen på Sollerön, Mora kommun. Utbyggnaden berör ett 80-tal fastigheter i området. Under 2022 pågår projektering av ledningssträckning, arbete med markåtkomst och samråd med fastighetsägare. Utbyggnaden planeras vara klar under 2025.

Byggarbetare står i grävschakt med mätinstrument

Aktuellt i projektet

16 juni 2023: Här finns presentationerna som visades på bymöte 31 maj: Nodavas presentatio , 1 MB.n och Mora kommuns presentation. , 900 kB.

För närvarande arbetar Sweco och Nodava med myndighetkontakter, markåtkomst samt framtagande av handlingar inför upphandling av entreprenör. VA-utbyggnaden kommer som tidigast att påbörjas 2024 under förutsättning att samtliga erforderliga beslut för projektet tas. Beslut om verksamhetsområde för vatten och spillvatten förväntas tas under hösten 2023.

Servitutavtal: I juni skickar Sweco ut avtal gällande markintrång för påsyn till berörda fastigheter.

21 januari 2023: Informationsbrev till fastighetsägare från Sweco. Ta del av hela brevet , 196 kB..
21 oktober 2022: Här finns presentationen , 1 MB. som visades på öppet hus 19 oktober.
29 september 2022: Nodava postar brev till fastighetsägare med inbjudan till öppet hus i Lärksalen i sockenhuset 19 oktober kl. 18.00. Inbjudan till öppet hus. , 31 kB.

Tidplan

2022 Arbete med markåtkomst, samråd med fastighetsägare, bymöte
2023 Myndighetskontakter, upphandling av entreprenör
2024–2025 Byggnation samt anslutning
2025 Utbyggnaden färdigställd

Det här händer under 2022

Utbyggnaden berör fastigheter i Utanmyra och Lilla Rothagen (se karta via länken nedan).
Den upphandlade konsulten Sweco har tagit fram ett förslag på VA-ledningarnas dragning i Utanmyra och i Lilla Rothagen. Under 2022 får varje fastighetsägare ett brev med information om hur den tänkta sträckningen ser ut för respektive fastighet. Fastighetsägare har möjlighet att komma med synpunkter på förslaget, i brevet finns information och kontaktuppgifter för den som vill lämna synpunkter. Under 2022 planeras även ett bymöte för vidare dialog och information.

Till karta över det aktuella området. , 445 kB.

VA-plan Mora kommun

Utbyggnaden är beslutad i Mora kommuns vatten- och avloppsplan (VA-plan), som är antagen i Kommunfullmäktige. Läs mer om VA-planen på Mora kommuns hemsida.

Har du frågor?

Har du allmänna frågor, vänligen kontakta i första hand
Nodavas Kundservice tfn. 020-55 27 00.

Har du specifika frågor om projektet kan du även vända dig till:
Sara Scott (Projektledare) sara.scott@nodava.se tfn. 0250-55 27 30.

Senast uppdaterad: 6 februari 2024