Nytt vattenverk i Brunnsberg

På uppdrag av Älvdalen Vatten och Avfall AB bygger Nodava AB ett nytt vattenverk för Brunnsbergs by. Arbetet är påbörjat och beräknas pågå under hösten 2022 och under delar av vintern 2022/ 2023.

Nedre delen av en grävmaskin i skogen.

Vad vi gör

På uppdrag av Älvdalen Vatten och Avfall AB bygger Nodava AB ett nytt vattenverk och vattenreservoar för Brunnsbergs by. Det nya vattenverket kommer vara utrustat med helt ny processutrustning för bättre vattenkvalitet och för att ytterligare säkra vattenleveranserna. Byggnationen ska stå klar under första halvan av 2023.

Så påverkas du

I samband med byggarbetet kommer det bli ökad trafik av tunga fordon i området.

Driftstörningar i vattenleveranserna kan förekomma under byggprocessen. Vid driftstopp kommer du som boende att få information i förväg. Vid oplanerade, akuta driftstopp informerar vi på förstasidan på Nodavas hemsida under rubriken ”driftinformation” snarast möjligt.

På den här sidan uppdaterar vi övriga händelser i projektet vid behov.

När vattnet varit avstängt eller när vi gjort omkopplingar i nätet kan vattnet bli lite grumligt. Om vattnet är grumligt, spola ur kranen tills vattnet är klart och fint igen. I vissa fall kan du bli tvungen att lossa silen i kranpipen och skölja rent den.

Vi hoppas på ditt tålamod under byggprocessen.

Om du har frågor

Om du har specifika frågor om projektet är du välkommen att kontakta projektledare
Leif Stunis (Structor Projektledning Dalarna AB ) 010-130 12 93.

Senast uppdaterad: 3 oktober 2022