Fylla och tömma pool

Hur gör du för att fylla din pool på bästa sätt, och vad gör du när sommaren är slut och poolen ska tömmas?

Badstege ner i rund hemmapool.


Under våren och sommaren används det ofta mycket vatten. Extra ansträngt blir det om många vattnar eller fyller sin pool, spa eller badtunna samtidigt. Vattenledningar är dimensionerade för att räcka för normal hushållsförbrukning.

Tips om du fyller din pool med dricksvatten

Dricksvatten är livsmedel, slösa därför inte utan se till att poolvattnet räcker länge.

  • Fyll poolen på natten när övrig vattenförbrukning är lägre.
  • Se till att reningen fungerar så att du inte behöver fylla den mer än en gång per säsong.
  • Täck över poolen när den inte används, så minskar du avdunstningen av vatten.

Om det råder bevattningsförbud får du inte att fylla din pool eller badtunna med dricksvatten.

Fyll gärna poolen med regnvatten

Ett alternativ är att fylla poolen med regnvatten. En lösning som både sparar på dricksvattnet och tar hand om regnvatten på ett smart sätt. Extra rör från ditt stuprör tillsammans med en sandfilterpump, klortabletter och lite framförhållning ger dig möjlighet att fylla åtminstone en mindre pool med regnvatten.

Rening av poolvattnet

Se till att du har en väl fungerande vattenrening så att du kan använda samma vatten hela sommaren och slipper fylla på. På det sättet kan du spara både vatten och pengar. Tänk också på att inte använda mer kemikalier än du behöver för lägsta möjliga miljöbelastning.

När det är dags att tömma poolen

När sommaren är slut och poolen ska tömmas finns det några saker att tänka på:

  • Tömning ska så långt som möjligt ske genom infiltration på tomten, över en gräsyta eller liknande.
  • Töm inte allt samtidigt, utan släpp ut lite i taget så att det hinner sjukna undan.
  • Tänk också på att inte använda poolkemikalier precis innan tömning.

Läs mer om tömning av pool hos Svenskt Vatten:

Senast uppdaterad: 21 februari 2023