Vattenskyddsområden

Ett vattenskyddsområde är ett geografiskt område där dricksvatten tas ut ifrån. Vattenskyddsområdet skyddas av föreskrifter som begränsar hur marken får användas inom området. Begränsningarna ska skydda området och säkra vattentillgång och vattenkvalitet nu och i framtiden.

Gul skylt med text vattenskyddsområde i naturen.


Vad är ett vattenskyddsområde?

Ett vattenskyddsområde är en geografiskt avgränsad yta, där vatten kan rinna till ett grund- eller ytvattenmagasin som dricksvatten tas ut ifrån.

Vattnet i vattenskyddsområdet är skyddat av föreskrifter som kan innebära begränsningar i hur marken på vattenskyddsområdet får användas. Det kan till exempel handla om hur kemiska produkter och avfall får hanteras och kan innebära förbud, tillståndskrav eller anmälningsplikt. Alla som bor och bedriver verksamhet inom vattenskyddsområden ska vara medvetna om vad som kan innebära en risk för förorening av grundvattnet.

Säkra dricksvatten nu och i framtiden

Att säkra vattentillgång och kvalitet i våra vattentäkter som används eller kan komma att användas i framtiden är ett viktigt och långsiktigt arbete. Eftersom det är svårt att rena förorenat grundvatten krävs ett starkt förebyggande skydd. Länsstyrelsen eller kommunen kan därför förklara ett mark- eller vattenområde som vattenskyddsområde för att skydda en vattentillgång. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområden.

Här ser du vilka vattenskyddsområden som finns i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner (vattenskyddsområden för enskilda vattentäkter finns ej med på listan).

Mora kommun:

 • Garsås
 • Gesunda
 • Heden
 • Risa
 • Riset
 • Siknäs
 • Venjan

Orsa kommun:

 • Boggas
 • Fryksås
 • Grönklitt
 • Torsmobron

Älvdalens kommun:

 • Blyberg
 • Brunnsberg
 • Drevdagen
 • Grövelsjön
 • Huskläppen
 • Idre Smijolet
 • Lövnäs Havfljotbodarna
 • Klitten
 • Nornäs
 • Rot
 • Rämma
 • Särna, Bröta
 • Särna, Mickeltemplet
 • Särnaheden

Mer om vattenskyddsområden

Mer information om vattenskyddsområden finns hos Naturvårdsverket.

Vid frågor angående anmälan, tillstånd och förbud enligt vattenskyddsföreskrifterna, vänd dig till din kommun.

Senast uppdaterad: 20 februari 2023