Störning i vattenkvaliteten

Dricksvatten är klassat som ett livsmedel och därför ställs mycket höga krav på kvaliteten, så höga krav att det faktiskt är vårt mest kontrollerade livsmedel. Därför är det ovanligt att vattnets kvalitet blir påverkad eller att vattnet blir otjänligt. Trots det inträffar det tyvärr ändå ibland.

En hand håller ett glas under en rinnande vattenkran.


När vattnets kvalitet är påverkad

Dricksvattnet som Nodava levererar till sina abonnenter har generellt en hög och jämn kvalitet. Ett stort antal prover tas varje år på vattenverken, i ledningsnätet och i kranarna hemma hos dricksvattenanvändare i Mora, Orsa och Älvdalen, för att kontrollera kvaliteten. Ibland händer det tyvärr att vattenkvaliteten påverkas. Det kan vara i samband med vattenläckor, planerat underhållsarbete eller av andra orsaker.

Vattnet kan ibland bli missfärgat. Här kan du läsa om vad som kan hända, vad det kan bero på och vad du behöver tänka på.


Gråvitt vatten

Om du har fyllt glaset med vatten, kan det ibland uppstå en gråvit färg som försvinner efter en stund. Det beror på att vatten innehåller luft som bildar mikrobubblor när det tappas upp. Om vattnet har varit avstängt, kan också luft förekomma i ledningarna. Detta är helt ofarligt.


Gulbrunt vatten

Vid hastiga tryck- eller flödesförändringar i vattenledningarna kan beläggningar av rost på ledningarnas insida lossna och följa med i vattnet. Detta kan hända när man gör arbeten på ledningsnätet, till exempel om man lagar en vattenläcka någonstans på ledningsnätet. Rost kan också komma ifrån fastighetens installationsledningar. Fastighetsägaren behöver själv ta hand om problemet om felet ligger i fastighetens ledningar.

Använd inte det missfärgade vattnet, öppna en kran och låt vattnet rinna tills det ser klart och fint ut, då kan du använda vattnet som vanligt igen. Om färgen på vattnet inte försvinner efter att du spolat vatten minst 15 minuter bör du kontakta Nodavas Kundservice.

Tvätt som missfärgats av rost bör tvättas om innan den torkat. Ibland kan det hjälpa med en liten tillsats av citronsyra, vinsyra eller oxalsyra i tvättvattnet. Skölj sedan tvätten väl.


Konstig smak eller lukt

Smaken på kranvatten kan variera beroende på olika omständigheter. Om vattenomsättningen i ledningarna är låg eller om vattnet blir stående i ledningen, till exempel om du varit bortrest, kan detta påverka vattnets smak. Även den uppvärmning som sker när vattnet står still i ledningarna inne i fastigheten gör att vattnet kan smaka lite sämre. För att försäkra dig om att vattnet i kranen är fräscht, kan du spola ur kranen en stund innan du tappar upp vatten till dryck och matlagning.

Dricksvatten är klassat som ett livsmedel och därför ställs mycket höga krav på kvaliteten, så höga krav att det faktiskt är vårt mest kontrollerade livsmedel. Därför är det mycket ovanligt att vattnet blir otjänligt, tyvärr inträffar det ändå ibland.

Om det är bekräftat eller om det finns misstanke om att dricksvattnet innehåller mikroorganismer som bakterier, virus eller parasiter som kan göra dig sjuk, kommer vi rekommendera att du kokar vattnet innan du använder det till dryck och matlagning. Det kallas för kokningsrekommendation. När du kokar vattnet dör alla eventuella bakterier, virus och parasiter. Vid rådande kokningsrekommendation kan du läsa mer om vad du behöver tänka på i Livsmedelsverkets information "När dricksvattnet måste kokas".

Under en rådande kokningsrekommendation gör vi olika åtgärder beroende på situationen, för att återställa vattnets kvalitet. Parellellt tar vi utökade vattenprover för att kontrollera vattnets kvalitet. Först när vattnets kvalitet är normal igen kan vi häva en kokningsrekommendation.


Senast uppdaterad: 21 februari 2023