Tillgänglighetsredogörelse

Nodava AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här webbsidan beskriver hur www.nodava.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Kvinna står i trädgård och lyssnar i headphones.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Delar av webbplatsen är ännu inte helt tillgänglig.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.nodava.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt 1 arbetsdag. Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • Skicka e-post till info@nodava.se
  • Ring Nodavas Kundservice på telefonnummer 020-55 27 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Vissa PDF-dokument är fortfarande otillgängliga, men dessa fasas löpande ut för att bli ersatta av tillgänglighetsanpassade dokument.
Senast uppdaterad: 24 november 2021