Jobba hos oss

Vill du vara delaktig i att utveckla och säkerställa några av de mest nödvändiga funktionerna i samhället – rent vatten, miljösäkert avlopp och effektiv avfallshantering? Kom och jobba med oss! Vårt verksamhetsområde sträcker sig från Idre i norr till Mora i söder och vårt huvudkontor finns i Orsa. Här hittar du lediga tjänster hos oss.

Vy mot Prostgården i sommarsol.

Lediga tjänster:

Nodava söker chef för ekonomi och verksamhetsstöd med engagemang för hållbar verksamhetsstyrning.

Om oss

Inom norra Dalarna bor cirka 35000 invånare och här finns över 1000 företag som tillsammans med ett stort antal fritidshus och turister, såväl sommar som vinter, ska förses med dricksvatten och hållbara lösningar inom avfallshanteringen. Med uppdrag att verka för ”ett hållbart liv – tillsammans” finns Nodava AB (Norra Dalarna Vatten & Avfall) som är ett kommunalt bolag, gemensamt ägt av Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

Ekonomi och verksamhetsstöd har ansvar för en hållbar verksamhetsstyrning av ägarbolagen och Nodava samt samordning av Nodavas interna stöd. Avdelningen har
6 medarbetare med uppdrag att ansvara för bolagens ekonomistyrning, redovisning, verksamhetsuppföljning samt bolagens dokumenthantering och arkiv. Avdelningen har också uppdrag att samordna och ge stöd i upphandling samt samordning av internt stöd inom Nodava.

Dina uppgifter

 • Leda, utveckla och följa upp Nodavas ekonomifunktion och verksamhetsstöd med ägarnas och kundernas behov i fokus samt i enlighet med gällande lagstiftning och styrdokument.
 • Leda, samordna, utveckla och följa upp avdelningens verksamhet så att den bedrivs effektivt, kostnadsmedvetet med hög kvalitet och i enlighet med styrelsens uppsatta mål och fattade beslut.
 • Medverka aktivt i utveckling av Nodava som bolag och som medlem i VDs ledningsgrupp.
 • Leda, motivera och utveckla avdelningens medarbetare mot måluppfyllelse samt medverka i utveckling av Nodava som attraktiv arbetsgivare och skapa en hållbar kompetensförsörjning.
 • Samverka med ägarkommunernas ekonomifunktioner i frågor angelägna för ägarbolagen.
 • Företräda Nodava i olika nätverk och i kontakter med näringsliv, myndigheter och organisationer utifrån chefsuppdragets ansvarsområden.

Din profil

Vi söker dig som har akademisk examen inom ekonomi eller annan likvärdig utbildningsnivå förvärvad på annat sätt. Du har goda kunskaper om lagar och regler inom ekonomiområdet samt gärna kunskaper inom upphandling och dokumenthantering. IT-kunskaper och engagemang för digitaliseringens möjligheter för verksamhetsutveckling är en viktig förutsättning för att kunna möta behovet av utveckling i Nodavas verksamhet.

Meriterande är kunskaper om den politiska beslutsprocessen och erfarenhet av ekonomistyrning i kommunalt aktiebolag. Ditt ledarskap kommer vara en mycket viktig del i formandet av Nodavas framgång i att möta kommande utmaningar. Har du erfarenhet av förändringsledning samt att utveckla och leda processorienterad verksamhet är det en tillgång.

Uppdraget kräver helhetssyn och mycket god förmåga att väga samman komplex information och olika hänsynstaganden. Du tänker strategiskt och väver in en långsiktig betydelse i överväganden och handlande. Uppdraget ställer vidare krav på god förmåga att leda och motivera andra för att Nodava tillsammans ska nå gemensamma mål. Du tycker om att samarbeta med andra och har god förståelse för hur människor tar till sig kunskap utifrån sina olika förutsättningar. För uppdraget krävs en pedagogisk insikt samt en mycket god förmåga att kommunicera tydligt, välformulerat och engagerat såväl muntligt som skriftligt.

Du har integritet, är stabil och kan skilja på det personliga och professionella. Uppdraget kräver ett strukturerat arbetssätt i kombination med reflekterande förhållningssätt.
I förändringsprocessen är du nytänkande, kommunikativ och drivande i samverkan med andra ledningsfunktioner. Du har god omvärldsbevakning inom ansvarsområdet och kan belysa och analysera frågor utifrån större sammanhang.

Då tjänsten kan innebära vissa resor inom Mora, Orsa och Älvdalen krävs B-körkort.

Din arbetsplats blir i Nodavas lokaler i Orsa. Arbetet innebär heltid. Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde snarast enligt överenskommelse.

Ansökan och mer information

Är du intresserad av att driva hållbar verksamhetsstyrning och tillsammans med engagerade kollegor vill utveckla en kundorienterad och hållbar VA- och återvinningsverksamhet? Välkommen med din ansökan!

Ange referens ”Ekonomichef” och sänd ansökan och CV via e-post till: info@nodava.se.
Sista ansökningsdag: 8 augusti 2022.

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta VD Marilou Hamilton Levin,
tel. 0250-55 27 00 (via kundservice) alternativt HR-ansvarig Kristina Magnusson,
tel. 0250-55 27 47. Facklig kontaktperson: Pär-Olof Grannas, Vision, tel. 0250-55 27 09.

Nodava söker drivande projektledare tillika projektbeställare med intresse för
VA-utveckling.

Om oss

Inom norra Dalarna bor cirka 35000 invånare och här finns över 1000 företag som tillsammans med ett stort antal fritidshus och turister, såväl sommar som vinter, ska förses med dricksvatten och hållbara lösningar inom avfallshanteringen. Med uppdrag att verka för ”ett hållbart liv – tillsammans” finns Nodava AB (Norra Dalarna Vatten & Avfall) som är ett kommunalt bolag, gemensamt ägt av Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

Inom Nodava byggs nu upp en ny strategisk avdelning med uppdrag att ge Nodavas ägarkommuner vägledning i att möta utvecklingsbehov inom VA och avfall. Vi är nio kollegor med ambition att möta utmaningarna tillsammans och ser gärna att du aktivt bidrar i bolagets utvecklingsresa. Du kommer erbjudas stora möjligheter till egen utveckling i yrkesrollen och som kollega hos oss blir du en del av ett kompetent, trevligt och engagerat team.

Dina uppgifter

 • Driva VA-projekt, såväl interna som med stöd av externa konsulter.
 • Medverka eller ansvara för utredningar, projekteringar och entreprenader.
 • Upprätta projektplan, projektbudget, arbeta med utfallsrapportering och prognoser.
 • Ta fram förfrågningsunderlag självständigt eller med intern och/eller konsulthjälp.
 • Granska utredningar och projekteringar.
 • Ansvara för projektdokumentation och diarieföring.
 • Ansvara för projektets ekonomi och uppföljning.
 • Vara anläggningsägares ombud i tekniska och ekonomiska frågor vid utbyggnad av olika projekt.
 • Delta i projekt från tidiga skeden fram till övertagande.
 • Fungera som sakkunnig i VA-tekniska frågor.

Din profil

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom väg och vatten, samhällsbyggnad, miljö eller motsvarande kunskapsnivå förvärvad på annat sätt. Du har kunskaper i entreprenadjuridik samt erfarenhet av arbete inom VA- eller byggbranschen, gärna med roll som beställare. Kunskaper om svensk offentlig förvaltning är meriterande.

Du tänker strategiskt, ser helheter och tar hänsyn till sakers långsiktiga betydelse och konsekvenser. För uppdraget krävs erfarenhet av projektledning samt mycket god förmåga att väga samman komplex information och olika hänsynstaganden. Du har vidare ett strukturerat arbetssätt, förmåga att driva processer samt planera och hålla tidsramar i kombination med hög grad av uthållighet. Goda IT-kunskaper och ett digitalt arbetssätt är en förutsättning. Meriterande är god orientering i GIS och AutoCAD.

För uppdraget krävs också mycket god förmåga att kommunicera tydligt, välformulerat och engagerat såväl muntligt som skriftligt. Du tycker om att samarbeta med andra samt ser ett mervärde i att lyssna in, bidra aktivt och förhålla dig till olika perspektiv.

Då tjänsten innebär resor inom Mora, Orsa och Älvdalen krävs B-körkort.

Din arbetsplats blir i Nodavas lokaler i Orsa. Arbetet innebär heltid. Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde snarast enligt överenskommelse.

Ansökan och mer information

Vill du tillsammans med engagerade kollegor verka för en hållbar utveckling av VA i Norra Dalarna? Välkommen med din ansökan!

Ange referens ”Projektledare VA” och sänd ansökan och CV via e-post till: info@nodava.se. Sista ansökningsdag: 25 juli 2022.

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta utvecklingschef
Mattias Mjöberg, tel. 0250-552759. Facklig kontaktperson: Maria Jannisa, Sveriges Ingenjörer, tel. 0250-552732.

Är du serviceinriktad? Vill du arbeta med återanvändning och återbruk samt att vägleda besökare i hållbarhet? Här är ett intressant arbete för dig att söka!

Om oss

Inom norra Dalarna bor cirka 35000 invånare och här finns över 1000 företag som tillsammans med ett stort antal fritidshus och turister, såväl sommar som vinter, ska förses med dricksvatten och hållbara lösningar inom avfallshanteringen. Med uppdrag att verka för ”ett hållbart liv – tillsammans” finns Nodava AB (Norra Dalarna Vatten & Avfall) som är ett kommunalt bolag, gemensamt ägt av Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

Ett viktigt uppdrag inom Nodava är återvinningsverksamheten som ansvarar för hämtning av hushållsavfall, insamlingsstationer och verksamheten på fem återvinningscentraler inom Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. På återvinningscentralerna (ÅVC) kan hushållen lämna in sitt grovavfall, el-avfall och farliga avfall. Återbruksmottagare har en nyckelfunktion inom återanvändning och återbruk, med ansvar för flera moment i återbruksprocessen. Genom ett gott bemötande är man ambassadör för hållbarhet och återvinning och kunder ska mötas av serviceinriktade medarbetare med god avfallskompetens.

Om arbetet

 • Bemöta och vägleda kunder till rätt sortering av återbruk.
 • Informera och förmedla kunskap till kunder om återvinning respektive återbruksprocess.
 • Ta emot, gallra, sortera och värdera återbruksgods utifrån gällande riktlinjer och riskbedömning, samt med respekt för värde och material.
 • Förbereda återbruk för vidare transport.
 • Upprätthålla ordning och reda bland inlämnat återbruk och på arbetsplatsen.
 • Ha inblick i hur återbruksmarknaden som helhet fungerar och är uppbyggd.
 • Dokumentera och rapportera enligt rutiner.
 • Utföra andra arbetsuppgifter inom återvinningsverksamhet vid behov.

Din profil

Arbetet som återbruksmottagare i Nodava är utvecklande och omväxlande. Det ställer höga krav på samarbetsförmåga samt att du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Arbetet kräver att du kommunicerar på ett tydligt sätt och att du visar gott omdöme vid uttalanden och agerande. Det är viktigt att du har intresse, vilja och förmåga att ge god service. Vi ser också gärna att du har tidigare erfarenhet från arbete inom något serviceyrke. Erfarenhet från arbete med secondhand är meriterande.

Körkort B är ett krav då arbetet innebär resor. Viktigt är intresse för hållbarhet och miljö och meriterande kunskap om avfall, olika avfallsslag och material samt hur de ska hanteras. Du har grundskolekompetens (motsvarar godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk samt Matematik och Engelska från årskurs 9 i Sverige eller i annat land) samt goda IT-kunskaper då vissa arbetsuppgifter innebär rapportering och dokumentation via datorn.

Du är strukturerad, har förmåga att prioritera och håller tidsramar. Ibland kräver uppdraget att du måste anpassa dig till ändrade omständigheter och det är då viktigt att du ser möjligheter i förändringar. Det är en fördel om du tycker om att utvecklas och kan se saker ur nya perspektiv i arbetsrelaterade frågor. För att trivas hos oss ska du vilja vara med och tillsammans utveckla en hållbar miljö med glädje, stolthet och ansvar för våra kunder och varandra.

Din huvudsakliga arbetsplats är på återvinningscentralen i Mora, men vid behov kan tjänstestället tillfälligt förändras till annan återvinningscentral inom Nodavas verksamhetsområde. Arbetet innebär heltid. Du arbetar på schema och arbetstidens förläggning kommer variera. Tjänsten är tillsvidareanställning med tillträde snarast.

Ansökan och mer information

Välkommen med din ansökan! Ange referens ” Återbruksmottagare” och sänd ansökan och CV via e-post till: info@nodava.se. Sista ansökningsdag 27 juni 2022.

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta
Sabina Sparr, gruppchef för Återvinning, tel. 0250-55 27 23.
Facklig kontaktperson: Anna Dahlberg, Kommunal, tel. 010-442 81 44.


Senast uppdaterad: 27 juni 2022