Olika sätt att betala fakturan från Nodava

Det finns olika sätt att betala fakturor från Nodava. Du kan själv välja mellan elektronisk faktura (e-faktura), autogiro eller faktura via e-post. Om du inte väljer varken e-faktura, e-postfaktura eller autogiro får du en vanlig pappersfaktura skickad hem till dig.

Mamma vid dator, dotter bredvid med mobil


Om du väljer att betala dina fakturor från Nodava via e-faktura skickas och betalas fakturorna elektroniskt via din internetbank. Om du väljer att betala dem via autogiro dras beloppet på fakturan automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Du får fakturan precis som vanligt, antingen på papper eller till din internetbank (e-faktura). Det går bra att kombinera
e-faktura och autogiro. Läs mer om de olika alternativen här nedanför.

Vad innebär autogiro?
Du kan välja att betala dina fakturor till Nodava via autogiro. Autogiro innebär att beloppet på fakturan automatiskt dras från ditt bankkonto på förfallodagen. Du får fakturan precis som vanligt, antingen på papper eller till din Internetbank (e-faktura). Medgivande om e-faktua ska du lämna via din Internetbank.

Här kan du anmäla autogiromedgivande

Vad är elektronisk faktura (e-faktura)?
Du kan välja att betala dina fakturor till Nodava via e-faktura (elektronisk faktura). Skillnaden mellan pappersfaktura och e-faktura handlar om själva distributionen av fakturan. Istället för att du får den på papper i ett kuvert skickas den elektroniska fakturan till dig och betalas via din internetbank. Fakturan ser ut som en pappersfaktura när du tittar på den i din internetbank.

Hur gör jag för att få e-faktura?
Anmälan om e-faktura gör du själv direkt i din internetbank. Företaget du ska söka efter är inte Nodava utan ägerbolaget i den kommun du har din fastighet i.

För dig med fastighet i:
Mora kommun- sök efter Moravatten AB
Orsa kommun- sök efter Orsa vatten & avfall AB
Älvdalens kommun- sök efter Älvdalen vatten & avfall AB

Hur vet jag att jag fått en e-faktura till min Internetbank?
Du behöver regelbundet kontrollera hos din internetbank om du har några elektroniska fakturor som har kommit in för betalning.

Vilken information får jag på e-fakturan?
Den elektroniska fakturan innehåller samma uppgifter som en pappersfaktura.

Hur avanmäler jag mig från e-faktura?
Följ instruktionerna för avanmälan hos din inernetbank.

När får jag e-fakturan?
Den elektroniska fakturan får du vid samma tidpunkt som du skulle ha fått pappersfakturan.

När betalas en e-faktura?
När du har godkänt din elektroniska faktura hos din internetbank ser banken till att den betalas på förfallodagen.

Får jag pappersfaktura också?
Nej, när du valt elektronisk faktura får du inte längre någon pappersfaktura från Nodava.

Vad händer om jag missar att betala?
Om du missar att betala din elektroniska faktura, skickar Nodava en påminnelse på papper.

Kan jag kombinera e-faktura med autogiro?
Ja, det går bra! Du kan ansöka om autogiro hos oss via din internetbank. Tänk då på att du ska ansöka hos någon av Nodavas ägarbolag: Moravatten AB, Orsa Vatten och Avfall AB eller Älvdalens Vatten och Avfall AB.

Vad händer om jag byter bank?
Om du byter bank måste du själv anmäla dig hos din nya bank för tjänsten elektronisk faktura från Nodava AB.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om elektronisk faktura?
Har du frågor om betalningen, kontakta din internetbank. Har du frågor om innehållet i fakturan är du välkommen att kontakta vår Kundservice.

Fakturan kommer varannan månad med start i februari. Exempel; du får en faktura i början av februari, den avser januari och februari och ska betalas i slutet av februari. Nästa faktura kommer i början av april, den avser mars och april och ska betalas i slutet av april, och så vidare.

För löpande fakturor där fakturabeloppet understiger 300 kronor skickas ingen faktura ut utan beloppet överförs till nästa faktura.

I hanteringen av obetalda fakturor samarbetar vi med Visma Amili. Det innebär att Visma Amili hanterar och svarar på frågor gällande inkassokrav, frågor som rör vad fakturan avser besvaras av vår kundservice.

Har du frågor angående inkassokrav, kontakta Visma Amili.
Telefon: 0771-232400

Läs mer och logga in för att betala inkassokrav här.


Fastighetsägare som har fått veta att en ny förbindelsepunkt är upprättad ska betala en anläggningsavgift. Anläggningsavgiften ska täcka kostnader för utbyggnad av ledningsnätet och är en engångsavgift. Fastighetsägaren är skyldig att betala avgiften när en förbindelsepunkt för någon av tjänsterna dricksvatten, spill- eller dagvatten har upprättats.

Normalt ska hela anläggningsavgiften betalas inom 30 dagar efter fakturadatum. Ett kortare anstånd med betalning kan efter prövning ges med maximalt sex månader vid tillfälliga betalningssvårigheter.

Länkarna nedan innehåller mer information om VA-lån och hur du ansöker:

Läs mer om villkor för VA-lån här , 93 kB.

Till sida där blankett för ansökan om VA-lån finns

Senast uppdaterad: 20 juni 2024