Ärenden och handlingar

Nodava hanterar handlingar och ärenden varje dag, året runt. Handlingar kan till exempel vara brev, bilder, e-post eller ljud- och filminspelningar. Ett ärende är ett samlingsbegrepp för en eller flera handlingar som ligger till grund för beslut eller andra åtgärder.

Bild

I stort sett alla handlingar som kommer in till Nodava, skickas ut eller skapas av Nodava är allmänna handlingar. För att hålla koll på alla handlingar som kommer in eller skapas inom Nodava registreras de i olika verksamhetssystem.

Du har enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av allmänna handlingar som finns inom Nodava, förutom de som är sekretessbelagda. Om du vill ta del av en allmän handling är Nodava skyldig att lämna den till dig så snart som möjligt.

Kontakta via oss info@nodava.se eller ring kundstöd på 020-55 27 00

Senast uppdaterad: 10 januari 2024