Kommunalt förpackningsansvar

Regeringen beslutade sommaren 2022 att ansvaret för insamling av hushållens förpackningar ska övergå till Sveriges kommuner den 1 januari 2024. År 2027 ska fastighetsnära insamling (insamling av mat- och restavfall samt förpackningar vid fastigheten) vara fullt utbyggd i samtliga kommuner.

Bakgrund

Målet med beslutet är att fler förpackningar ska samlas in och återvinnas. Erfarenheter visar att fastighetsnära insamling ger en ökad insamling, framförallt av plast- och pappersförpackningar. Det nya kraven innebär att från och med 1 januari 2024 tar kommunen över insamlingen av förpackningsavfall. Kravet gäller förpackningar av papper och kartong, plast, metall, färgat och ofärgat glas, trä och övrigt förpackningsmaterial (keramik. kork etc.).

Vad gör vi nu?

Nodava utreder nu hur vi ska ta över FTI:s återvinningsstationer och detta ska vara klart till 1 januari 2024. Vi kommer att informera om detta här och på första sidan på hemsidan.

Från 1 januari 2027 ska fastighetsnära insamling vara fullt utbyggt i våra kommuner. Det innebär att det ska finns insamling av papper, kartong, metall och glas nära fastigheten. Det vi gör nu är att utreda vilket insamlingssystem vi ska ha. Vi kommer att informera om detta här och på första sidan på hemsidan kontinuerligt.

Här kan du läsa mer:

Avfall Sverige: ny förpackningsförordning

Senast uppdaterad: 12 december 2022