Inpasseringssystem Idre ÅVC

Älvdalens kommun har beslutat att det ska införas inpasseringssystem på återvinningscentralerna.

Bild från Idres återvinningscentral.

Bakgrund

Det är ett högt tryck på våra återvinningscentraler och det har hänt saker som gör att vi vill få en säkrare miljö på centralerna. Vi har många företag som lämnar avfall men det är många som inte betalar vilket vi måste åtgärda och en utredning har jämfört olika inpasseringsystem och nästa år kommer vi att börja installera system.

Vad gör vi nu?

Det är beslutat att vi 2023 ska börja med att införa ett inpasseringssystem på Idre ÅVC. Det som pågår nu är att bestämma vilket system vi ska använda. Vi kommer att informera här om vad som händer framöver.

Senast uppdaterad: 12 december 2022