Närsorterat för flerbostadshus

Detta gäller för dig som fastighetägare när fastighetsnära insamling införs.

Bild

Senast 1 januari 2027 ska även fastighetsägare av flerbostadshus erbjuda insamling av förpackningar inom fastigheten. Det är upp till fastighetsägaren att planera för hur den förändrade avfallshanteringen ska lösas. Ska det vara ett gemensamt utrymme i fastigheten, kärl på gården, miljöhus, underjordbehållare och så vidare? Kommunen kan föreskriva om utrymmen, behållare och andra lösningar som används för avfall ska utformas och skötas - diskutera detta med Nodava.

  • Se till att det finns utrymme för att samla in fem olika förpackningsslag senast den 1 januari 2027.
  • Om det finns svårigheter att ordna fastighetsnära insamling för alla förpackningsslag, kontakta Nodava för att diskutera en lösning.
  • Informera de boende om de förändringar som berör er.

Samlokaliserad verksamhet i flerbostadshus

Finns det verksamheter i ert fastighetsbestånd så vill vi att ni informerar oss om det. Detta för att vi behöver informera om vad som gäller för dessa verksamheter. Kontakta oss på info@nodava.se.

Har ni frågor eller vill komma i kontakt med oss?

Hör av er till info@nodava.se så hör vi av oss.

Senast uppdaterad: 1 juli 2024