Närsorterat - snart blir det lättare att återvinna i norra Dalarna

Äntligen! Snart blir det lätt att göra rätt när Fastighetsnära insamling, FNI, införs i Mora, Orsa och Älvdalen. Vi kallar det Närsorterat och det innebär att vi hämtar dina förpackningar i anslutning till din fastighet - och du slipper köra dem till återvinningsstationen.

Återvinningen ska öka och det ska bli lättare att göra rätt, med detta som bakgrund har regeringen beslutat om en ny förpackningsförordning som började gälla 1 januari 2024. Läs mer om den här »

Senast den 1 januari 2027 ska fastighetsnära insamling införas. Vi kallar det närsorterat. Det innebär i praktiken att vi hämtar förpackningar där du bor, eller i närheten, istället för att du behöver köra iväg dem till återvinningsstationen. Vi gör det alltså lättare för dig att återvinna.

Just nu arbetar vi med att utreda och planera för hur Närsorterat ska kunna införas på ett så bra sätt som möjligt. Med användarvänlighet och miljöaspekten i fokus undersöker vi till exempel vilket insamlingsystem och vilka typer av kärl vi ska använda för att det ska bli så lätt som möjligt för dig att återvinna förpackningar direkt vid fastigheten.

Fakta: Närsorterat

 • Fastighetsnära insamling, FNI, innebär att du lämnar förpackningar för återvinning i anslutning till ditt hem.
 • Du får bättre service och det blir lättare att göra rätt när vi hämtar förpackningarna där du bor.
 • Förpackningarna hämtas av vår entreprenör som transporterar förpackningarna vidare för återvinning.
 • Genom Närsorterat kan vi öka återvinningen av förpackningar – för att vi ska nå våra mål lokalt och nationellt behöver hushållen sortera ut mer av sina förpackningar.
 • Återvinning bidrar till den gröna omställningen eftersom behovet av nya råvaror blir mindre och gör att koldioxidutsläppen minskar.

Nodavas arbete med att införa Närsorterat

En utredning har gjort för att se vilken typ av kärl (insamlingsysystem) som varje fastighet kan ha och som passar hushållen i våra kommuner. Kriterierna som har legat som grund för utredningen är:

 • Samtliga åtta förpackningsfraktioner (matavfall, restavfall, pappers-, plast-, metall-, och glasförpackningar samt tidningar) ska samlas in fastighetsnära i enlighet med kraven i förpackningsförordningen.
 • Insamling av samtliga åtta fraktioner ska ske separat vid källan, det vill säga vid fastigheten.
 • Insamlingsystemet ska vara långsiktigt hållbart och gå i linje med nationella mål.
 • Insamlingsystemet ska bygga på beprövad teknik.
 • Systemet ska vara användarvänligt och ge god kvalité på det insamlade materialet.

I utredningen har man jämfört och utvärderat olika insamlingssystem utifrån dessa kriterier men även effektivitet, antal tömningar, hur mycket utrymme kärlen behöver, ekonomi, flexibilitet m.m. Det utredningen rekommenderar för Mora-, Orsa- och Älvdalens kommun är:

 • Serparata kärl, utomhus, inomhus eller i miljöhus i flerbostadshus.
 • Centrala uppsamlingsstationer med separat kärl eller krantömda behållare på landsbygden.
 • Fyrfackssystem för småbostadshus i samhällen och tätorter. Detta system består av två kärl och varje kärl är indelat i fyra fack.

Aktuell information om projektet

Under våren har Nodavas ägarbolag; Moravatten, Orsa vatten och avfall samt Älvdalens vatten och avfall, beslutat om att införa fyrfackssystem i de tre kommunerna.

I höst kommer kommunfullmäktige i respektive kommun att besluta om detta. När det finns beslut om vilket insamlingssystem som ska användas kommer vi att informera om det och börja med införandet av det systemet.

Frågor och svar om Närsorterat

Här hittar du vanliga frågor om Närsorterat - Fastighetsnära insamling av förpackningar.

Kravet på utsortering av förpackningsavfall gäller ända sedan 1994. Det som är nytt är att det blir krav på att alla kommuner i Sverige ska samla in förpackningar vid hushållen, det vill säga fastighetsnära insamling, från 1 januari 2027.

Papper, glas, plast, metall, textil eller annat - en förpackning är det material som används för att skydda, hantera, leverera och presentera en vara.

Insamling kommer att ske av förpackningar gjorda av kartong/papper, plast, färgat och ofärgat glas samt metall. Övriga förpackningsslag av till exempel textil, kork och porslin kommer fortsättningsvis att samlas in vid våra återvinningscentraler.

Definitionen av fastighetsnära insamling är: ”Insamling från en fastighet där ett hushåll har avfall eller, om sådan insamling inte är möjligt med hänsyn till fastighetens utformning och belägenhet, trafiksäkerhet eller andra omständigheter, insamling från en plats i nära anslutning till en fastighet där ett hushåll har avfall.”

Det kommer bli aktuellt för Nodava att komma överens med fastighetsägare om en alternativ hämtplats eller att anvisa plats inom rimligt avstånd från fastigheten.

Det finns ett system med två kärl som har fyra fack vardera. Till exempel kan man lägga pappers- och plastförpackningar, matavfall och metallförpackningar i det ena kärlet och restavfall, färgat glas, ofärgat glas och tidningar i det andra kärlet.

Det finns ett annat system med fyra kärl och där varje kärl är delat så man kan lägga två materialslag i varje kärl. I kärl 1 kan man till exempel pappersförpackningar och matavfall, i kärl 2 har man restavfall och plastförpackningar, i kärl 3 returpapper och metallförpackningar och i kärl 4 ofärgat och färgat glas.

Förpackningarna samlas in i större mängder och körs till Nodavas omlastningsanläggning. Där lastas de om och körs vidare till materialåtervinning. Målsättningen är att de olika materialen ska återvinnas och bli till exempel nya förpackningar eller användas för att tillverka nya produkter.

Senast uppdaterad: 8 juli 2024