Minimeringsmästarna

Nodava är organisatör för Mora, Orsa och Älvdalens kommun i denna nationella tävling, där deltagarna ska minska sitt avfall. Sju deltagande hushåll ska minska sin konsumtion, sina utgifter och sitt klimatavtryck så mycket det går under ett år.

Den här tävlingen vill inspirera hushåll till att konsumera mer hållbart, minska sitt avfall och förstå att de har möjlighet att påverka framtida klimat. Hela projektet fokuserar på vilka möjligheter som finns med en hållbar livsstil. Det ska kännas roligt och enkelt att minska på sitt avfall och leva mer hållbart.

Så här går det till

Under ett års tid kommer medverkande hushåll att delta i fem olika teman där de inspireras och lär sig om respektive tema:

 • Hållbar konsumtion
 • Matsvinn
 • Farligt avfall
 • Delande
 • Textil

Tematräffar

Deltagarna träffas på tematräffar där de får tips, inspiration och möjlighet att utbyta erfarenheter med de andra deltagarna. Utöver träffarna får deltagarna olika utmaningar, till exempel laga mat på rester eller anordna en klädbytarträff med kompisar. Utmaningarna och andra erfarenheter delas via deltagarnas egna och arrangörernas sociala medier. Poäng delas ut för hur deltagare genomför utmaningar och hur mycket de minskar sitt avfall. De olika tematräffarna är:

 • Besök på Mora återvinningscentral
 • Hållbar konsumtion
 • Matsvinn
 • Farligt avfall
 • Delande
 • Textil
 • Final och sammanfattning

För mer information om tävlingen besök Minimeringsmästarna.

I Sverige uppkommer nästan 500 kg hushållsavfall per person och år. Avfallsmängderna som uppstår är ett resultat av det vi konsumerar och de resurser vi förbrukar. Om alla konsumerade som vi i Sverige skulle det behövas drygt fyra jordklot, men vi har ju bara ett.

Konsumtion är något som går att förändra, vilket går att se genom historien. Forskning visar att de senaste 40–60 åren har vår konsumtion fyrdubblats och vi har gått från att ta vara på våra saker till att förbruka saker i en hejdlös takt.

Blir vi lyckliga av att konsumera?
En del tror att vårt välbefinnande har ökat i takt med att vi konsumerar mer, men forskning visar att det inte är så, i alla fall inte i rika länder.

Förändrad och mer hållbar konsumtion erbjuder möjligheter för planeten, men också för det personliga välbefinnandet. Ökad konsumtion har inte lett till ökat välbefinnande, men vad händer om vi minskar den? Då behöver vi inte lika mycket pengar, kanske kan vi jobba lite mindre och istället ägna mer tid och ork till annat som är viktigt för oss och som ger ännu högre välbefinnande. Och så klart mindre avfall!

Vad innebär hållbar konsumtion?
Att välja varor som håller länge, som har låg miljöpåverkan redan från början och som producerats under schyssta arbetsförhållanden.

Kvinna som bär på rotfrukter

I svenska hushåll slängs i snitt 37 kilo matsvinn per person och år. Matsvinn är mat som slängs men som hade kunnat ätas upp om det hade hanterats annorlunda. Visste du att en tredjedel av all mat som produceras inte äts upp och att ett normalhushåll beräknas kunna spara 3000-6000 kronor om året på att minska sitt matsvinn?

Det finns tre saker som du kan göra för att minska ditt matsvinn:

 • ​Planera dina inköp av mat
 • Förvara maten rätt
 • Ta hand om dina rester – de är värdefulla

När du planerar dina inköp ska du utgå från vad som finns hemma för att vara säker på att inget glöms bort längst in i kylen, skåpet eller frysen. Mat som förvaras rätt håller längre. Det är inte alltid helt enkelt att vet hur maten ska förvaras men på livsmedelsverket finns all information du behöver. Visste du till exempel att gurka ska förvaras i rumstemperatur?

Rester är också mat, och den maten är också värdefull. Maten som blir över kan antingen sparas och ätas precis som den är eller så kan du skapa något nytt av den. Huvudsaken är att den äts upp och hamnar i magen och inte blir matavfall.

Av allt avfall som slängs från hushåll i Sverige klassas ungefär 9% som farligt avfall. Till farligt avfall räknas allt som är giftigt, frätande, cancerframkallande, miljöfarligt, fosterskadande, smittförande eller brandfarligt, till exempel olika typer av elektronik, färger, sprayburkar, batterier och lösningsmedel.

Farligt avfall måste hanteras på rätt sätt, eftersom det kan skapa stora problem för människor, djur och miljön. Kemikalierna som sprids i naturen kan dessutom stanna kvar väldigt länge och färdas vidare genom luften och vatten. Att sortera sitt farliga avfall på bästa sätt är därför viktigt.

Här är tre tips:

 • Lägg märke till produkter hemma som bär på symboler som markerar farliga ämnen.
 • Se till att inte blanda olika typer av farligt avfall när det är dags att slänga dem.
 • Handla produkter som bär på en miljömärkning.

Om produkten inte är tom är det viktigt att den är väl försluten och inte läcker innan den sorteras. Vissa varubutiker tar emot farligt avfall, men du kan alltid lämna det på återvinningscentralerna.

I de kommande veckorna kommer minimeringsmästarna att lära sig massor om farligt avfall, så som hur man identifierar dem, samt vad som kan göras för att det ska hanteras på bästa sätt!

Människan har alltid delat med varandra men på senare år har det övergått till eget ägande. Men behöver vi verkligen ha ensamrätt på allt?

Myrorna gjorde en undersökning där över hälften av svenskarna anser att de har fler saker än de behöver. 83% av svenskarna angav att de har prylar de inte använder och nio av tio har kläder som de inte använder. En studie från KTH visar att din bil står parkerad 95% av tiden.

Genom att dela saker, platser och tjänster med varandra skapas miljönytta, samtidigt som vi sparar pengar. Exempel på delande kan vara:

 • Låna ut dina verktyg
 • Hyra ut din bil
 • Anordna en klädbytardag

Förutom att vi tar hand om jordens resurser bidrar delningsekonomi dessutom till gemenskap och social hållbarhet. Missa inte att följa våra hur våra minimeringmästare tar sig an temat och dess utmaningar på sociala medier!

Vägg med upphängda verktyg

Alla kan bli minimeringsmästare, även de som inte kan vara med i den officiella tävlingen. Den som följer Minimeringsmästaran på Instagram och Facebook kan genomföra samma utmaningar som hushållen i tävlingen och har chans att vinna mindre priser. Det du behöver göra är att utföra utmaningen och sedan dela på sociala medier och rapportera in på Minimeringsmästarnas hemsida.

Om kommunen har digitala deltagare som utför utmaningar så räknas det också med i tävlingen mellan kommunerna.

Så här fungerar det:

 1. Följ Minimeringsmästarna på Facebook eller Instagram
 2. Genomför en eller flera utmaningar
 3. Lägg upp bild eller film när du genomför utmaningen på Instagram/Facebook
 4. Tagga @minimeringmastarna och använd #minimeringsmastarna.
 5. Rapportera din genomförda utmaning på www.minimeringsmastarna.se.

Varje genomförd utmaning ger ett poäng. I rapporteringen får du ange vilken kommun som ska få poängen.

Senast uppdaterad: 7 april 2022