Då kommer sopbilen

Missa inte din sophämtning! Här hittar du alla tider för hämtning av mat- och restavfall. Hämscheman för Mora, Orsa och Älvdalen finns en bit ner på sidan. Det är också viktigt att tänka på hur avfallskärlen ska placeras, så att sopbilen kommer åt att tömma.

Sopbil tömmer soptunna en solig dag

Information om hämtning Mora och Orsa kommun

 • Matavfall töms var 14:e dag.
 • Restavfall töms var 4:e eller var 8:e vecka.
 • Hämtning sker mellan kl. 05.00–22.00.
  Ditt kärl ska stå ute senast kl. 05.00 på hämtningsdagen.
 • Fritidshusens hämtningsperiod är 1:a april till 30:e september.
 • Hämtning sker även på röda dagar.

Information om hämtning i Älvdalens kommun

 • Matavfall töms var 14:e dag.
 • Restavfall töms var 4:e eller 8.e vecka.
 • Hämtning sker mellan kl. 05:00-22:00.
  Ditt kärl ska stå ute senast kl. 05:00 på hämtningsdagen.
 • Hämtning sker även på röda dagar.
 • Fritidshus har tömning av matavfall 6 gånger per år och av restavfall 3 gånger per år


Illustration över hur avfallskärlen ska placeras vid hämtning.

Placering av kärlen

 • Ställ kärlen så att hjul och handtag är vända in mot fastigheten.
 • Placera kärlet max 1,5 meter från vägkanten.
 • Kärlen ska stå plant och i höjd med vägen, dock inte på vägen.
 • Det ska finnas minst 0,5 meter fritt utrymme mellan kärlen och i sidled.
 • Se till att det är fritt minst 1,5 meter bakom kärlen.
 • Kärlens inbördes placering har ingen betydelse.
Senast uppdaterad: 25 november 2021