Då hämtas ditt avfall

Missa inte din avfallshämtning! Här hittar du alla tider för hämtning av mat- och restavfall. Hämtscheman för Mora, Orsa och Älvdalen finns en bit ner på sidan. Det är också viktigt att tänka på hur avfallskärlen ska placeras, så att insamlingsfordonet kommer åt att tömma.

Sopbil tömmer soptunna en solig dag

Information om tömning i Mora, Orsa och Älvdalens kommun

Detta gäller dig som har egna kärl

 • Matavfall töms var 14:e dag.
 • Restavfall töms var 4:e eller var 8:e vecka.
 • Hämtning sker mellan kl. 06.00–22.00.
  Ditt kärl ska stå ute senast kl. 05.00 på hämtningsdagen.
 • Hämtning sker även på röda dagar.

Tömningsintervall gällande fritidshus med egna kärl

Abonnemanget för fritidshus med normalt tömningsintervall har rätt till tömning av kärlet för restavfall sju gånger per år. Kärlet kan ställas fram för tömning valfri tömningsdag för restavfall enligt hämtschema. Kärlet för matavfall kan tömmas tretton gånger per år och kan ställas fram för tömning valfri tömningsdag för matavfall enligt hämtschema.

Abonnemanget för fritidshus med förlängt tömningsintervall har rätt till tömning av kärlet för restavfall fyra gånger per år. Kärlet kan ställas fram för tömning valfri fetmarkerad tömningsdag för restavfall enligt hämtschema. Kärlet för matavfall kan tömmas tretton gånger per år och kan ställas fram för tömning valfri tömningsdag för matavfall enligt hämtschema.
Illustration över hur avfallskärlen ska placeras vid hämtning.

Placering av kärlen

 • Ställ kärlen så att hjul och handtag är vända in mot fastigheten.
 • Placera kärlet max 1,5 meter från vägkanten.
 • Kärlen ska stå plant och i höjd med vägen, dock inte på vägen.
 • Det ska finnas minst 0,5 meter fritt utrymme mellan kärlen och i sidled.
 • Se till att det är fritt minst 1,5 meter bakom kärlen.
 • Kärlens inbördes placering har ingen betydelse.
Senast uppdaterad: 15 november 2022