Ny sandtvätt säkerställer hållbar rening i Orsa avloppsreningsverk

Sand och grus i avloppsvattnet sliter på utrustningen i reningsverken. För att säkerställa reningsprocessen i Orsa avloppsreningsverk har Nodava investerat i en ny, avancerad sandtvätt.

Peter Eriksson och David Klemens, drifttekniker VA-verk vid Nodava Södra.

Med avloppsvattnet kommer sand och grus in i reningsverken, speciellt på våren när det är stora vattenflöden.

Det rinner in i sprickor och vi vill inte ha in sand i reningsverket. Det slipar ner pumphjul och rotorer och sliter otroligt på grejerna, säger Peter Eriksson, drifttekniker vid Nodava södra.

För sand och grus inte ska komma in i reningsprocessen sorteras det ut i två steg.

När avloppsvattnet kommer in går det in i ett sandfång där vi blåser luft så att sanden sjunker till botten och vattnet går vidare in i verket. I nästa steg pumpas sanden, som fortfarande innehåller vatten, till sandtvätten där det sitter en omrörare. Även här sjunker sanden till botten och kan sorteras ut. Då är den även tvättad från organiskt material.

Den nya sandtvätten i Orsa reningsverk.

Nodava har nyligen investerat i en ny avancerad sandtvätt till Orsa avloppsreningsverk på Bunk, vilken provkörts och sätts i drift under veckan.

Den är viktig för att utrustningen i reningsverket ska hålla över tid, säger Peter Eriksson.

Senast uppdaterad: 7 maj 2024