Flera vattenläckor åtgärdade: ”Vi ser direkt skillnad på vattenförbrukningen”

De senaste veckorna har Nodavas drifttekniker i Älvdalen åtgärdat flera vattenläckor på ledningsnätet – med en direkt vattenbesparing som följd.

Bild

Nodavas drifttekniker Lars Hedlund, Pär Eklund och Peter Simons.

Älvdalen är, till ytan sett, Nodavas största geografiska område och således har Älvdalen även ett omfattande vattenledningsnät. Inom Nodava är området uppdelat i Älvdalen södra, som innefattar tätorten och byarna i kring. Till Älvdalen norra hör Särna, Idre och Grövelsjön.

Inom kort släpper tjälen i marken, en process som kan få ledningar att brista – med vattenläckor som följd.

Vi närmar oss den tiden på året då vi vanligtvis har som flest vattenläckor. För att vara i fas inför det har vi under de senaste veckorna lagat flera läckor som uppkommit sedan tidigare men som inte varit akuta, säger Hans Halvarsson, gruppchef för Nodavas verksamhet i södra Älvdalen.

Hans Halvarsson, gruppchef vid Nodava i Älvdalen.

Det handlar bland annat om en större vattenläcka i Holen där Nodavas drifttekniker, tillsammans med underentreprenör, grävt upp delar av en gång- och cykelväg.

Vi har bytt en gammal bygel på ledningsservisen och satt dit en ny slang i plast som övergång. Det är stort tryck från två håll på den här ledningen så vi har blivit rejält blöta och fått byta kläder ett par gånger, säger Pär Eklund, drifttekniker ledningsnät.

Då tjälen inte släppt ännu var ledningsarbetet föranlett av att marken behövde tinas upp.

Det gör vi genom att elda av med kol som vi lägger singel över. Stenarna gör att det håller värmen länge och bli isolerat uppåt”, säger Peter Simons, drifttekniker ledningsnät.

Vattenläckan i Holen innan åtgärd.

Vattenledningen har här fått en ny bygel och läckan är lagad.

Direkt när vattenläckan i Holen åtgärdades märktes skillnad i vattenverket.

Vi ser direkt skillnad på vattenförbrukningen. Vid en större läcka kan det vara upp till 250 kubik dricksvatten per dygn. Därför är arbetet med att åtgärda läckor väldigt viktigt – det spar på drickvattnet, säger Hans Halvarsson.

Senast uppdaterad: 22 mars 2024