Nodava bygger om infrastrukturen för vatten och avlopp för att möjliggöra ny gångtunnel i Sanda

Natten mellan tisdag och onsdag utförde Nodava ledningsarbeten i Noret för att leda om vattenledningar och ge plats för den gångtunnel som kommer att gå under järnvägen.

Bild

Henrik Bertilsson, drifttekniker, med en bit av den nya vattenledning som kopplats på den befintliga vattenledningsnätet.

Mora kommun och Trafikverket har påbörjat arbetet med den gångtunnel som är planerad under järnvägen i Sanda, Noret i Mora. Den nya tunneln krockar med befintliga ledningar för vatten och avlopp.

Vi behöver flytta om och ändra läge på ledningarna. Det vi gjort är att lägga en ny vattenledning om cirka 90 meter, utanför området, som sedan tas i drift och kopplas ihop med befintligt nät, säger Jörgen Toms, drifttekniker ledningsnät vid Nodava.

Jörgen Toms, drifttekniker, framför det som ska bli en ny gångtunnel under järnvägen.

Den nya vattenledningen har förberetts och på tisdagskvällen kopplades den ihop med befintligt nät. Med anledning av det hade ett 100-tal kunder en planerad vattenavstängning, vilken de informerats om brevledes.

Det här är en central ledning som förser Noret, Färnäs, Nusnäs, Gesunda och Sollerön med vatten. Tack vare god planering och att vi i förväg fyllde upp vattentornet i Färnäs kunde vi hålla nere antalet kunder som påverkades av avbrottet.

Både vatten- och avloppsledningar behöver ledas om för att ge plats för den nya gångtunneln i Sanda.

Beslutet att utföra arbetet på kvällstid är taget med hänsyn till de kommunala verksamheter och företag som finns i området som har verksamhet dagtid.

Arbetet gick bra och den nya vattenledningen är nu ihopkopplad med de gamla. Nästa vecka kommer vi att dra om avloppsledningen i området vilket kräver en hel del förberedelser, men det påverkar inte våra kunder i form av avbrott för vi har hyrt in temporära pumpar, säger Jörgen Toms.

Senast uppdaterad: 6 mars 2024