Nya reningsverket i Nornäs är driftsatt: "Vi har fördubblat kapaciteten"

Med målet att få en effektivare anläggning och en mer modern rening av spillvattnet har reningsverket i Nornäs, Älvdalen, byggts om under hösten. Nu är det driftsatt.

Bild

Nya reningsverket i Nornäs.

Det nya reningsverket i Nornäs är byggt på den gamla stommen och plattan. Anläggningen har blivit mer effektiv och har utrustats med en modern rening av spillvattnet.

Vi har fördubblat kapaciteten i reningsverket från 100 till 200 personekvivalenter, säger Hans Halvarsson, gruppchef Nodava norra.

Det är Emendo verk och Emendo AB som konstruerat och stått för projektet i samarbete med Kjell Halvarsson Bygg AB och Älvdalsfrakt AB.

Kapaciteten i reningsverket ökar från 100 till 200 pe genom ombyggnationen.

Fakta personekvivalent (pe)

Personekvivalent används då man ska dimensionera avloppsanläggningar. Med en personekvivalent menas den mängd föroreningar som motsvarar det genomsnittliga utsläppet per person och dag mätt i biokemisk syreförbrukning. En personekvivalent motsvarar 70 g BOD7/dygn.

Biokemisk syreförbrukning, BOD, (Biochemical Oxygen Demand) är ett mått på vattnets innehåll av syreförbrukande organiskt material. Kan anges i BOD7 och BOD5, biokemisk syreförbrukning mätt under sju dygn respektive fem dygn.

Senast uppdaterad: 8 februari 2024