Auktorisation för fastighetsnära
insamling och omhändertagande av returpapper

Nu går Nodava ut med auktorisation för för fastighetsnära insamling och
materialåtervinning av förpackningar och returpapper. Detta i samband med att kommunerna tar över ansvaret för insamling av hushållens förpackningsavfall från producenterna.

Bild
Senast uppdaterad: 14 december 2023