Nodava tar över återvinningsstationerna vid årsskiftet

Från 1 januari 2024 tar Nodava, i egenskap av kommunernas gemensamma avfallsbolag, över driften av de 41 återvinningsstationerna i Mora, Orsa och Älvdalen.

Bild

Annika Wikholm är projektledare vid Nodava.

Den förra regeringen beslutade i juni 2022 om en ny förpackningsförordning där kommunerna får ansvar för att samla in hushållens förpackningsavfall. Förordningen innebär att kommunerna från 1 januari 2024 tar över ansvaret för återvinningsstationerna från Förpackningsinsamlingen, FTI. I Mora, Orsa och Älvdalens kommuner innebär det att det är Nodava som tar över ansvaret för återvinningsstationerna, i egenskap av de tre kommunernas gemensamma avfallsbolag.

Vi har arbetat med det här sedan hösten 2022 då det är en stor omställning för oss att ta över de 41 återvinningsstationer som finns i Mora, Orsa och Älvdalen. Förutom att upphandla transportörer och andra entreprenörer behöver vi skylta om och se till att det fungerar med felanmälan och annat, säger Annika Wikholm, projektledare vid Nodava.

Kunderna, det vill säga alla som nyttjar återvinningsstationerna, kommer emellertid inte märka någon större skillnad när Nodava tar över från FTI från årsskiftet.

Syftet med den nya förpackningsförordningen är att sorteringen ska öka och vår förhoppning är att vi ska bli ännu bättre på att sortera och, därmed återvinna, förpackningar i norra Dalarna. Självklart har vi som ambition att underlätta för det genom att förbättra återvinningsstationerna.

Förutom den förändring som träder i kraft 1 januari 2024 säger den nya förpackningsförordningen också att kommunerna från den 1 januari 2026 ska ordna separat insamling av förpackningar på torg, i parker och på andra populära platser i kommunen. Slutligen, den 1 januari 2027, ska kommuner ordna fastighetsnära insamling av förpackningar från hushållen.

I praktiken innebär det att vi från 2027 har insamling av alla åtta förpackningsslag vid eller så nära fastigheterna som möjligt, säger Annika Wikholm.

Läs mer om den nya förpackningsförordningen, kommunalt insamlingsansvar och få svar på vanliga frågor »

Senast uppdaterad: 17 november 2023