Nodava bygger ut och ökar kapaciteten i reningsverket i Idre

Länsstyrelsen medger Nodava att genomföra ändringar i Idre reningsverk, enligt det tillstånd som finns sedan tidigare. I och med det får Nodava klartecken att projektera för en utbyggnad av reningsverket som då ökar kapaciteten från 16 000 till 24 000 personekvivalenter (pe).

Bild

Mattias Mjöberg, utvecklingschef, och Taffya Seifert, projektledare, Nodava.

Nodava har sedan tidigare ett tillstånd för 24 000 pe i Idre reningsverk, men nyttjar i nuläget 16 000 pe. Länsstyrelsen beviljar nu Nodava att genomföra ändringar så att resterande kapacitet om 8 000 pe kan tas i bruk. Det innebär en utbyggnad av en tredje linje i reningsverket.

Vi har i nuläget den kapacitet som behövs för det behov som finns i Idre idag. Men för att möta framtida behov, i och med den expansionstakt som finns i fjällområdet, bygger vi nu en tredje linje i det befintliga reningsverket, säger Mattias Mjöberg, utvecklingschef vid Nodava.

Efter godkännandet av Länsstyrelsen kommer Nodava att projektera utbyggnaden med målet att påbörja arbetet med den under andra kvartalet 2024. I nuläget beräknas utbyggnaden vara klar och driftsatt under andra halvan av 2025.

Parallellt med utbyggnaden pågår en utredningsfas och ett arbete med en tillståndsansökan för ytterligare utökning av kapaciteten i Idre reningsverk.

Fakta personekvivalent (pe)

Personekvivalent används då man ska dimensionera avloppsanläggningar. Med en personekvivalent menas den mängd föroreningar som motsvarar det genomsnittliga utsläppet per person och dag mätt i biokemisk syreförbrukning. En personekvivalent motsvarar 70 g BOD7/dygn.

Biokemisk syreförbrukning, BOD, (Biochemical Oxygen Demand) är ett mått på vattnets innehåll av syreförbrukande organiskt material. Kan anges i BOD7 och BOD5, biokemisk syreförbrukning mätt under sju dygn respektive fem dygn.

Senast uppdaterad: 30 oktober 2023