Ny VA-anslutning främjar utvecklingen i Norets handelsområde

Med anledning av en nyetablering i Norets handelsområde har vi under veckan utfört VA-arbeten längs Skålmyrsvägen i Mora. Arbetet förväntas vara slutfört i mitten av nästa vecka.

Bild

Nicklas Andersson, samordnare, och André Lindgren, drifttekniker, ledningsnät Nodava södra.

Ett av Nodavas uppdrag är att, tillsammans med ägarkommunerna, utveckla infrastrukturen för vatten och avlopp i Mora, Orsa och Älvdalen. I det uppdraget ingår att bistå näringsidkare som vill etablera sig i kommunerna med nya VA-anslutningar.

Under veckan har vi utfört VA-arbeten längs, den ofta hårt trafikerade, Skålmyrsvägen i Norets handelsområde. Detta på grund av en nyetablering där vi bistått med nya anslutningar för dricksvatten, dagvatten och avlopp. Därför har en del av Skålmyrsvägen varit avstängd under veckan.

Nodava bygger ut befintligt VA-nät i Norets handelsområde.

Vi har anslutit ett nyetablerat företag till det befintliga VA-nätet i Norets handelsområde. För uppdraget har våra drifttekniker samarbetat med en upphandlad gräventreprenör, säger Nicklas Andersson, samordnare ledningsnät vid Nodava.

Under fredagen började de de nya ledningarna att kopplas ihop med befintlig VA-nät.

Vi beräknas vara klara i mitten av nästa vecka. Vi vill tacka alla bilister som både visat hänsyn och som tagit omvägar när vi utfört det här arbetet.

Senast uppdaterad: 23 oktober 2023