Vi bygger om och ökar kapaciteten i reningsverket i Nornäs

Med målet att få en effektivare anläggning och en mer modern rening av spillvattnet påbörjades i veckan ombyggnationen av reningsverket i Nornäs, Älvdalen.

Bild

Vi är nu igång med ombyggnationen av reningsverket i Nornäs, ett arbete som beräknas vara klart till årsskiftet 2023/2024.

Syftet med ombyggnationen är att få en mer effektiv anläggning med en modern rening av spillvattnet. Samtidigt ökar vi också kapaciteten i reningsverket från 100 till 200 personekvivalenter.

Fakta personekvivalent (pe)

Personekvivalent används då man ska dimensionera avloppsanläggningar. Med en personekvivalent menas den mängd föroreningar som motsvarar det genomsnittliga utsläppet per person och dag mätt i biokemisk syreförbrukning. En personekvivalent motsvarar 70 g BOD7/dygn.

Biokemisk syreförbrukning, BOD, (Biochemical Oxygen Demand) är ett mått på vattnets innehåll av syreförbrukande organiskt material. Kan anges i BOD7 och BOD5, biokemisk syreförbrukning mätt under sju dygn respektive fem dygn.

Senast uppdaterad: 5 oktober 2023