”Viktigt att reflektera över i vattenfrågan i händelse av kris”

Öva! Det är temat för årets beredskapsvecka. Nodava medverkade under fredagen med en nödvattentank på gågatan i Mora och informerade, tillsammans med Mora kommun, om hur kommuninvånarna kan öva i händelse av kris eller krig.

Beredskapsveckan under vecka 39, som initierats av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, är en årlig informationsinsats med syftet att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Den samlar flera olika aktörer, som kommuner och myndigheter, branschorganisationer, näringsliv och civilsamhället med målet att öka människors motståndskraft inför kriser och krig.

Årets tema är öva och enligt MSB behöver många fler hushåll i Sverige stärka sin motståndskraft och egenberedskap inför kriser och krig. För ändamålet har man tagit fram konceptet ”Sju dagar” som går ut på att under sju dagar förbereda sig för kris eller krig. En av dagarna fokuserar på vatten.

”Tillgång till dricksvatten av god kvalitet är en av samhällets viktigaste leveranser. Det är viktigt att alla reflekterar över hur vi löser vattenfrågan i händelse av kris”, säger Linda Björk-Jansson, säkerhetsskyddschef vid Nodava.

Nodava arbetar varje dag, året om för att säkerställa vattentillgången i norra Dalarna. I händelse av kris behöver dock du som privatperson också agera.

”Hemberedskap är allas ansvar. När det gäller vatten kan man förbereda sig genom att exempelvis ha vattendunkar och möjlighet att koka vatten”.

Bild

Fredrik Kempendahl, beredskapssamordnare, och Josef Björnetun, kommunikationsstrateg, från Mora kommun delade ut vatten från Nodavas nödvattentank under beredskapsveckan.

Under fredagen medverkade Nodava med en nödvattentank och vattenflaskor på gågatan i Mora, tillsammans med Mora kommun, som under beredskapsveckan haft många olika aktiviteter för kommuninvånarna.

”Nödvattentanken är ett exempel på hur vi på Nodava kan hjälpa till i händelse av kris och krig”, säger Linda Björck-Jansson.

Läs mer om tillgång till vatten i kris på MSB:s hemsida.

Senast uppdaterad: 29 september 2023