Nodava ökar kapaciteten för vatten och avlopp i Orsa Grönklitt

Arbetet med den överföringsledning för vatten och avloppsvatten som dras mellan centrala Orsa och Grönklitt är nu i full gång. Entreprenören har redan lagt cirka fyra kilometer ledning och i veckan påbörjades arbetet med schaktfri hammarborrning under Våmhusvägen.

Bild

I veckan påbörjades borrningen under Våmhusvägen där den nya överföringsledningen mellan Orsa och Grönklitt ska passera.

I takt med att antalet bäddar ökar i Orsa Grönklitt ökar behovet av att utveckla vatten- och avloppsledningar till och från området.

”Det finns idag ett reningsverk i Grönklitt men den anläggningen är dimensionerad för 4600 bäddar. Eftersom Grönklitt vill utveckla området med upp till 12 000 bäddar behöver vi en avloppsledning från Grönklitt till Bunk avloppsreningsverk i Orsa, eftersom vi inte kan lösa det med det befintliga reningsverket”, säger Uno Bergström, projektledare vid Nodava.

I nuläget finns flera vattentäkter i Grönklitt, som förser området med dricksvatten, men även de behöver kompletteras för utökad kapacitet och därför byggs också en vattenledning från Orsas vattentäkt till Grönklitt.

”Vi bygger en ventilkammare bredvid den befintliga högreservoaren i Grönklitt där vattnet från Orsa och Grönklitt blandas och distribueras ut i området.”

I våras påbörjades schaktarbetet med den nya överföringsledningen för avlopps- och dricksvatten mellan Grönklitt och Orsa.

”Ledningen går genom skogen och i nuläget är cirka fyra kilometer på plats. Arbetet med att borra under vägar påbörjades i veckan.”

Eftersom det är stora höjdskillnader behövs fyra tryckstegringar längs överföringsledningen, vilka kommer styras via Nodavas egen fiberlösning.

”Själva överföringsledningen ska slutbesiktas i augusti nästa år. Förhoppningen är att allt ska vara i drift under senhösten 2024”, säger Uno Bergström.

Arbetet med överföringsledningen mellan Orsa och Grönklitt drivs för Orsa Vatten & Avfall AB:s räkning av Nodava och genomförs med hjälp av upphandlade entreprenörer. Projektet delfinansieras av Orsa Grönklitt Friliuftsanläggning AB.

Senast uppdaterad: 15 september 2023