Viktig information med anledning av hastigt stigande vattennivåer och översvämningsrisk i Siljan och Orsasjön

Tyvärr fortsätter vattennivåerna att öka i Siljan och Orsasjön och de ska fortsätta att öka de närmaste dagarna, enligt varningar. Ta del av Krisinformations checklista för hur du som fastighetsägare kan förbereda dig på och agera vid en översvämning.

Den senaste tidens kraftiga nederbörd har lett till översvämningar och höga vattenstånd runt om i Dalarna. Enligt varningar fortsätter Siljan och Orsasjön att stiga.

Nodava övervakar nogsamt vår verksamhet och våra anläggningar för att skydda såväl dricksvattenförsörjning som avloppsreningsverk. Med anledning av det behöver vi agera på olika sätt och det kan påverka boende i närområdet där vi har anläggningar. Vi ber er ha överseende med det eftersom syftet med dessa insatser är att skydda viktiga samhällsfunktioner.

Som fastighetsägare finns det flera åtgärder du kan vidta för att förbereda dig.

Checklista vid risk för översvämning

Före

 • Kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning.
 • Gör en utrymningsplan och fundera på vad du behöver ta med dig och vart du skulle ta vägen.
 • Håll kontakten med grannarna. Ni kan behöva hjälpa varandra.
 • Placera bilen på en hög plats.
 • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
 • Bygg en tillfällig barriär av sand eller jord – den kan stoppa en mindre översvämning.

Precis innan

 • Flytta möbler och elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem på någon form av förhöjning.
 • Ta bilder på rummen i huset för att kunna visa försäkringsbolaget vid behov.
 • Följ nyhetsrapporteringen i medierna.
 • Ha mobiltelefonen fulladdad.
 • Täpp igen golvbrunnar och toalettstolar med sandpåsar eller liknande. Om avloppsledningarna blir översvämmade kan vatten komma upp den vägen.
 • Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren.

Under

 • Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden. Det kan räcka med en halvmeter strömmande vatten för att dra omkull dig eller få bilen att driva iväg. 
 • Stanna kvar på ett högt ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal om du inte kan lämna din plats på grund av översvämningen.
 • Vid en nödsituation - ring 112!

Efter 

 • Kontakta ditt försäkringsbolag så fort som möjligt.
 • Gör en förteckning över skadorna och dokumentera allt noga genom att fotografera och filma.
 • Be en elektriker kontrollera att det är säkert att slå på strömmen om du har haft vatten i bostaden.
 • Om du har egen brunn för dricksvatten bör du bedöma om vattnet är påverkat. Är du osäker kan du lämna in ett vattenprov för analys. (Mer information på Livsmedelsverket).
 • Vädra ut fukten genom att öppna fönster och dörrar.

Källa: krisinformation.se

Håll dig uppdaterad på kommunernas hemsidor

Senast uppdaterad: 11 augusti 2023