Viktigt att veta vid inlämning av asbest till våra återvinningscentraler

Asbest är ett mycket farligt avfall som kan orsaka allvarliga sjukdomar. Det här behöver du veta när du ska lämna asbest till oss!

Redan på 1980-talet totalförbjöds asbest i Sverige men än idag kan man fortfarande hitta det i många olika miljöer, framförallt i fastigheter som är byggda och/eller renoverade mellan 1950 och 1980-talen.

 • Brandisolering
 • Rörisolering
 • Sprutade isoleringsmassor
 • Byggskivor och mellanväggar
 • Takmaterial
 • Målarfärg, spackel, gips och kalk
 • Fäst- och fogmassor för kakel
 • Ventilationskanaler
 • Plastmattor och deras lim
 • Branddörrar

Du får inte riva asbest själv, det är bara professionella med tillstånd som får riva asbesthaltiga byggmaterial. Vid hantering av material som innehåller asbest bildas lätt ett damm som innehåller asbestpartiklar, asbestfibrer. Asbest är är mycket farligt om det frigörs till andningsluften från söndriga byggmaterial. Asbest ansamlas permanent i lungorna och kan orsaka allvarliga sjukdomar som asbestlunga, lungcancer och cancer i lungsäcken eller bukhinnan

När du ska lämna asbest till Nodavas återvinningscentraler

 • Meddela alltid personalen att du kommer med asbest
 • Vi tar endast emot mindre mängder
 • Asbest ska vara väl förpackad, dvs inplastad och förseglad med tejp, enligt AFS2006:01-Asbest
 • Vid större mängder asbest, kontakta valfri avfallsentreprenör

Tack för att du bidrar till en säker hantering av asbest!

Senast uppdaterad: 28 juni 2023