Så hanterar du invasiva växter

Blomsterlupin, jätteloka och jättebalsamin är exempel på tre invasiva växter som finns i Dalarna. De är ett hot för vår biologiska mångfald och därför är det viktigt att hantera dem rätt när du tar bort dem.

Bild

Invasiva arter är främmande växter och djur som är ett hot mot vår biologiska mångfald. De kan skada arter och ekosystemet och ha en negativ effekt på jord- och skogsbruk.

Invasiva växter ska hanteras enligt följande:

  • Dra upp växterna med rötterna
  • Lägg växtdelarna i plastsäck och förslut den väl
  • Om du transporterar plastsäckarna på ett öppet släp - tänk på att de ska vara väl förslutna så att växdelar inte och frön inte blåser av och sprids
  • Lämna plastsäckarna med växterna på Återvinningscentralen i fraktionen för brännbart/energiåtervinning
Senast uppdaterad: 12 juni 2023