Tänk på vattenanvändningen under högtrycket

Det väntas höga temperaturer i norra Dalarna den närmaste tiden - med ökad vattenanvändning som följd. Ta del av våra handfasta tips för att säkerställa att vattnet räcker till alla som behöver det.

Bild

Både människor, djur och växter kommer behöva extra mycket vatten under högtrycket och för att det ska räcka till alla behöver vi hjälpas åt. Det råder ingen vattenbrist i vårt område – men när behovet av dricksvatten ökar, då ökar också trycket på våra vattenverk och pumpar vilket i slutändan kan påverka tillgången.

Den högsta förbrukningen av dricksvatten sker mellan klockan 06-09 och 16-19. Ha det i åtanke och försök sprida ut vattenanvändningen över dygnet för att minska belastningen på vattenverken - så att vattnet räcker till alla som behöver det.

Handfasta tips för minskad vattenanvändning

  • Vattna blommor och gräsmattor på kvällen så dunstar inte vattnet lika snabbt som dagtid
  • Stäng av kranen när du borstar tänderna
  • Ha tillbringare med vatten i kylen – i stället för att låta kranen spola till kallt vatten kommer
  • Spar regnvatten att vattna blommor med
  • Om du har pool: fyll poolen på natten när övrig förbrukning är lägre, se till så reningen fungerar så att du inte behöver fylla den mer än en gång per säsong, täck över poolen när den inte används, så minskar du avdunstningen.

Tack för att du bidrar!

Senast uppdaterad: 9 juni 2023