Information om dricksvattnet i Sågliden, Björnliden, Sågbäcken och Lövåsen

På uppdrag av Älvdalen Vatten och Avfall AB har Nodava AB byggt om vattenverket som försörjer våra kunder i Sågliden, Björnliden och Sågbäcken med dricksvatten. Verket är nu färdigt, provkört och intrimmat. Det tas i drift ut mot kund under vecka 22.

Vattenverk med filter och rör

Vad innebär det här?
Nu har våra kunder i  Sågliden, Björnliden och Sågbäcken fått en modern, energioptimerad, trygg och säker dricksvattenförsörjning för många år framåt.

Verket har, liksom tidigare,  UV-ljus för desinfektion. Nu finns dessutom teknik på plats i verket för alkalisering genom ett filter med kalkbaserad filtermassa, radonavskiljning och även en förbättrad processtyrning och övervakning.

För dig som kund innebär det att du får ett vatten med mer stabila egenskaper när det gäller pH, alkalinitet och hårdhet.

Alkaliniteten ökar till ca 50 mg/l, pH ökar till nära 8. Hårdheten ökar något till ca 2,5 0dH (tyska grader), men vattnet räknas fortfarande som mjukt.

Verket har också fått ökad kapacitet då även Lövåsenområdet kommer anslutas till det nya verket under sommaren. Lövåsen har hittills haft en privat lösning för dricksvattenförsörjningen.

Marken omkring vattenverket kommer att återställas, men behöver ”sätta sig” lite först, så man slipper göra om det .

Senast uppdaterad: 31 maj 2023