Att tänka på vid slamtömning

Nu pågår slamtömning för fullt i våra kommuner. För att slamtömningen ska kunna göras så bra som möjligt är det några saker du som fastighetsägare måste tänka på innan slambilen kommer.

Slambil

Förbered slamtömningen

Inför slamtömningen behöver du kontrollera att slambilen kommer fram.
Slambilen är tung den väger ca 25 ton och behöver 4 meter i bredd och 4,5 meter i höjd på en hinderfri och farbar väg. Den behöver också kunna komma nära anläggningen. För ny anläggning gäller max 10 m från uppställningsplats.

Detta behöver du förbereda innan slambilen kommer:

  • Röj ordentligt ända fram till brunnslocket.
  • Lossa muttrar som rostat fast och lås upp eventuella kättingar över brunnslocket.
  • Ta bort till exempel blomkrukor från locket.
  • Markera ut tydligt var brunnen är, med exempelvis en vimpel.
  • Se till att det inte hänger eller sticker ut grenar där slambilen ska köra.
  • Se till att vägen fram till brunnen är farbar, om inte kontakta vår Kundservice.
Senast uppdaterad: 19 maj 2023