VA-strateg med engagemang för hållbar VA-planering

Nodava söker dig som vill utveckla en nyckelfunktion i samverkan med Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Huvuduppdraget är att ge Nodavas ägarkommuner strategisk vägledning i att upprätta, utveckla och följa upp sin övergripande VA-planering.

is som smälter i solen

Kommunerna står inför stora investeringar för att erbjuda en hållbar VA-försörjning. En strategisk och långsiktig VA-planering som omfattar både dricksvatten, spillvatten och dagvatten är ett av kommunens verktyg för att lyfta fram problem och prioritera åtgärder för att kostnadseffektivt möta de utmaningar som man står inför.

Du ska motiveras av utmaningen att samordna komplexa krav och förutsättningar för ett relevant stöd i styrning och utveckling av VA-försörjningen inom respektive ägarkommun.

Sista ansökningsdag för tjänsten har passerat (24 maj 2023).

 

Senast uppdaterad: 7 juni 2023