Information om dricksvattnet i Brunnsberg

På uppdrag av Älvdalen Vatten och Avfall AB har Nodava AB byggt ett nytt vattenverk med vattenreservoar för Brunnsbergs by. Verket är nu färdigt, provkört och intrimmat och tas i drift ut mot kund under vecka 17.

Vad innebär det här?
Nu har våra kunder i Brunnsberg fått en trygg, säker och energioptimerad dricksvatten-
försörjning för många år framåt.
Verket är, liksom tidigare, utrustat med teknik för radonavskiljning, UV-lampa för desinfektion och har fått en förbättrad processtyrning och övervakning. Nu finns dessutom teknik för fluoridavskiljning på plats i verket.

Det nya dricksvattnet har alltså samma fina kvalitet som tidigare, men nu med en lägre
fluoridhalt (under 1,5 mg fluorid/l). Det innebär att även de yngsta barnen kan dricka vattnet kontinuerligt utan risk för tandemaljfläckar.

Tidigare har kunder med små barn haft möjligen att av Nodava få ett litet fluoridfilter installerat hemma. Dessa filter behövs inte längre. De kunder som har ett sådant filter, kan höra av sig till vår kundservice på tel. 020-55 27 00, så ordnar vi med demontering.

När tjälen gått ur, så kommer marken omkring vattenverket att återställas. Den gamla uttjänta reservoaren kommer att fyllas igen.

Senast uppdaterad: 26 april 2023