VA-strateg med engagemang för strategisk VA‑planering

Nodava söker dig som vill utveckla en nyckelfunktion i samverkan med Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Huvuduppdraget är att ge Nodavas ägarkommuner strategisk vägledning i att upprätta, utveckla och följa upp sin övergripande VA-planering.

Flygbild över sjö och udde med sommarstugor på.

Kommunerna står inför stora investeringar för att erbjuda en hållbar VA-försörjning. En strategisk och långsiktig VA-planering som omfattar både dricksvatten, spillvatten och dagvatten är ett av kommunens verktyg för att lyfta fram problem och prioritera åtgärder för att kostnadseffektivt möta de utmaningar som man står inför.

Vi söker dig som blir motiverad av utmaningen att samordna komplexa krav och förutsättningar för ett relevant stöd i styrning och utveckling av VA-försörjningen.

Sista ansökningsdag för tjänsten har passerat (2023-03-24).

 

Senast uppdaterad: 27 mars 2023