Uppdatering av kundregister i Älvdalen

Nodava gör löpande inventeringar för att uppdatera kundregister i våra tre kommuner. Nyligen har vi gjort det i Älvdalens kommun. Syftet med inventeringen är att vi ska få rätt uppgifter och abonnemang till våra kunder.

Vinterbild dimma

För varje fastighet där hushållsavfall generellt sett kan anses uppkomma ska det finnas ett
abonnemang avseende hantering av hushållsavfall. Det innebär att fastighetsägaren måste betala avgift enligt gällande taxa för avfallstjänster.

Vi har nyligen genomfört en inventering i Älvdalens kommun och uppdaterat vårt kundregister. För de fastigheter där det saknats avfallsabonnemang men där det enligt regelverket ska finnas ett, kommer vi löpande registrera abonnemang, fastighetsägare blir informerade via brev om det nya abonnemanget. Under den närmaste tiden kommer ett antal kunder i Älvdalens kommun därför att få ett brev från Nodava med information om nytt abonnemang.

Senast uppdaterad: 10 februari 2023