Nya VA- och avfallstaxor inför 2023

Kommunfullmäktige i Mora, Orsa och Älvdalen har beslutat om nya taxor för VA och avfall inför 2023. De nya taxorna börjar gälla från och med
1 januari 2023. De första fakturorna baserade på de nya taxorna når dig som kund i början av februari.

Foto av containrar på återvinningscentral.

Kommunerna beslutar om tjänster som Nodava tillhandahåller

Nodava tillhandahåller vatten-, avlopp- och avfallstjänster i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Det är också Nodava som driftar och underhåller vattenledningar och anläggningar som vattenverk, reningsverk, återvinningscentraler med mera. Verksamheterna är taxefinansierade, vilket innebär att inga skattemedel används. Avgifterna behöver därför helt och hållet täcka bolagets kostnader. Verksamheterna ska inte generera någon ekonomisk vinst.

Det här beror taxehöjningarna på

Taxehöjningarna beror på att kostnaderna för verksamheterna har ökat och att intäkterna inte längre täcker utgifterna. Det är främst kostnader kopplat till transporter och drivmedel samt material för både VA- och avfalltjänster som har ökat. Inom VA tillkommer även stora energikostnader för vatten- och avloppsreningsverk, samt högre räntor för lån på investeringar.


Kommunfullmäktige i Mora har beslutat om följande höjning av taxorna inför 2023:

VA-taxa: Anläggningsavgift + 2,5 %. Brukningsavgift + 2,5 %.
Avfallstaxa: + 8 %. Höjningen innebär en ökning med 241 kr per år eller 20 kr per månad för fastigheter med hämtning var fjärde vecka. 

Kommunfullmäktige i Älvdalen har beslutat om följande höjning av taxorna inför 2023:
VA-taxa: Brukningsavgift + 2 %.
Avfallstaxa: + 15 %. Höjningen innebär en ökning med 249 kronor per år eller 21 kronor per månad för fastigheter med hämtning var 4:e vecka. 

Kommunfullmäktige i Orsa har beslutat om följande höjning av taxorna inför 2023:
VA-taxa: Anläggningsavgift + 10 % och brukningsavgift + 7 %.
Avfallstaxa: + 8 %. Höjningen innebär en ökning med 249 kronor per år eller 21 kronor per månad för fastigheter med hämtning var 4:e vecka. 

Procentsatserna visar höjning gentemot 2022 års taxa.
De nya taxorna träder i kraft från och med 1 januari 2023.

Fullständiga och förenklade versioner av taxorna

Fullständiga taxor samt förenklade populärversioner med räkneexempel publiceras på nodava.se under januari 2023. Läs mer om taxor och avgifter.

Senast uppdaterad: 2 januari 2023