Europa minskar avfallet 2022

Mellan 19-27 november pågår kampanjen "Europa minskar avfallet". Det är den största kampanjen i Europa med syfte att öka medvetenheten kring och förebyggandet av avfall. I år är temat för kampanjen texil.

Bild på jeans

Under kampanjen betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela Europa för att sprida information om hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi.

Varför temat textil?

Textilier är efter mat, bostäder och transporter, den produkt som använder mest råvaror och vatten. Texil har också det femte högsta utsläppsnivåerna av växthusgaser.

Det uppskattas att mindre än 1 % av all textil i världen återvinns till nya textilier. Europeiska kommissionen har föreslagit en omfattande EU-strategi för textilier för att möta dessa utmaningar. Bland annat ska textilsorteringen, återanvändningen och återvinningen öka.

För att få veta mer om denna vecka: Circular and Sustainable Textiles - EWWR

Senast uppdaterad: 23 november 2022